Túrakód: TK-K
Túranév: Kerékpáros Terep-túra középtáv
Szilárd burkolat: 37 %
Nehézség:
Táv: 95 km
Szintidő: 07:00    
Feltöltve: 2020.01.07.
Frissítve: 2020.10.22.
Bejárva:   2020.09.08.

Teljesítménytúránk 11 résztávból áll. Teljesítése 12 ellenőrzőpont-igazolást igényel. 
rajt és a cél ugyanott található: Rajt-Cél (Dózsa-ház) / 001QR / N46 39.154 E20 15.191.
 
Az épület közelében van lehetőség parkolásra is.
(A túra navigációjának elsődleges anyaga a letölthető nyomvonal. Ennek használata, vagy helyismeret hiányában nem ajánlott elkezdeni a túrát! A leírás nem helyettesíti a nyomvonal használatát, csupán kiegészíti azt.)

A 012QR – 014QR nyomvonalszakasz módosítva lett!
Teljesíteni, teljesítést igazolni a korábbi nyomvonal mentén is lehet, a 013QR Csrebökény ellenőrzőpont duplikáltan van kihelyezve, a régi is maradt.
A túra korábbi nyomvonala az alábbi elérési utakon tölthető le:
.gpx: http://www.szenteskor.hu/turaanyagok/kerekpart/TK-K/TK-K.gpx
.gdb:
http://www.szenteskor.hu/turaanyagok/kerekpart/TK-K/TK-K.gdb
Amennyiben inkább kirándulnál, túráznál a nyomvonalon, az ITT elérhető leírást, túrát javasoljuk!


1. résztáv: /Rajt-Cél (Dózsa-ház) - Bereklapos/
A rajt QR-kód beolvasását követően dél (D) felé, a boltíves híd irányába induljunk. A hídon át kell kelni. A túlsó oldalon haladjunk végig a Liget soron, majd jobbra (NY) fordulva Szent Anna utca, Örvény sor, Kis utca útvonalon folytassuk utunkat. A Mentő utcát elérve balra (D) fordulva haladjunk tovább. A Farkas Antal utca betorkolásánál balra tartva, (DDNY) a Mentő utcán továbbhaladva hagyjuk el a település határát. Kicsivel odébb (1 km) keresztezzük a 451-es főutat. A nagy forgalom miatt továbbhaladás előtt alaposan tekintsünk körül és álljunk meg! Rövidesen a Bereklapos külterületi rész következik. Itt találkozunk először ellenőrzőponttal (002QR), jobbunkon, kicsivel a Kurca-híd lejárata után, mely egy nyárfára van kihelyezve. 

2. résztáv: /Bereklapos - Pusztai-féle szélmalom/
Rögtön az ellenőrzőpont után, a kereszteződésben forduljunk balra (DK). 40 m megtétele után lehetőségünk nyílik az ártézi kútnál vízkészletünk feltöltésére az ún. „beugróban”. Az aszfaltcsíkot követve kijutunk a lakóépületek közül, ahol rövid murvás út, majd az utolsó házat is elhagyva földút következik. A rövid, szikes rész ívét elhagyva kicsiny emelkedőn állunk rá a Szegvárig tartó egyenes szakaszra. Itt ismét murvás úton érkezünk be a településre. Rögtön az első házak után balunkon (K) már meg is pillanthatjuk a Pusztai-féle szélmalmot (1801), melyet a feszület (1887) előtt elhaladva érünk el. Az ellenőrzőpont (003QR) a malom előtt egy diófán található.

3. résztáv: /Pusztai-féle szélmalom - T3 zsilip (Kurca)/
Kódkezelést követően jobbra (NYÉNY) induljunk, fokozottan figyelve a nyomvonalra. A Kontra utca, Templom utca, Hunyadi János utca útvonalon érünk el a Kurca-híd lejtőjéhez, itt megpillantva Nepomuki Szent János szobrát. Közben elhaladunk a Kisboldogasszony templom valamint a Jaksa János Helytörténeti gyűjtemény patinás épülete előtt. A híd túlsó oldalán forduljunk jobbra (NYÉNY), majd közvetlen utána balra (DNY) a József Atilla utcába. Egy utcaközzel odébb a sarkon ismét ártézi kútnál frissíthetünk. A sarkon jobbra (NYÉNY) az Ady Endre utcában kell megtennünk egy rövid szakaszt, melynek a végénél balra (DDNY) fordulva érjük el a település és az aszfaltút szélét. Balunkon a Kurca, földúton haladunk. Rövid „U” kitérő következik egy átereszig, majd a bozótos/fás területet elhagyva már láthatjuk a nyárfasort a zsilip közelében, melyeken a következő ellenőrzőpont táblája rögzül (004QR).

4. résztáv: /T3 zsilip (Kurca) - Mihási akác-sor/
Visszatérve a földutak kereszteződésébe balra (DK) folytassuk a túrát! A nyomvonal egy jobbos kanyarulatot követően, a kereszteződésben, murvás szakaszra visz bennünket. Itt balra (DK) fordulva közelítsünk a híd felé és keljünk át rajta. (Az emelkedő tetején, bal oldalon egy közkút is található.) A 4521-es úton történő átkelésnél legyünk figyelmesek! Közvetlen utána a 130-as vasútvonalat is keresztezzük a következő ellenőrzőpontig vezető egyenes úton . Eleinte aszfalton (1,5 km), majd talajon haladunk a szántók között. Itt már az Alföldi Kéktúra jelzései is segítenek, bátran kövessük őket! Kilométerekkel odébb, az erdősáv elérése után ismét szilárd burkolat kerül a kerékpárok alá. Balunkon major épület/telep található, ahol csaholó eb emeli adrenalinszintünket, de nyugodtan menjünk tovább, ki van pányvázva. Az útról ne térjünk le a telep irányába! Az erdősáv mellett haladva balra, a kiágazó földutat követően találjuk csekkpontunkat egy akácfa törzsén (019QR).

5. résztáv: /Mihási akác-sor - Furioso Emlékpark/
Eddigi irányunkat tartva, gyorsan elérjük a 45-ös számú főutat, melyet kereszteznünk kell. Legyünk figyelmesek! Kissé jobbra kövessük a kék sáv jelzését Ördöngősre, majd onnan tovább. A Kéktói-Erdőnél, a nyomvonalunk mentén kis időre letérünk turistajelzésről, de rövidesen ismét összefonódunk vele, hogy aztán újból elváljunk. 
Tompahátat hátulról érjük el a szántók felől! A Furioso Emlékpark mellett elhaladva, a kis hídon átkelve, az emlékmű mellet egy fatörzsén találjuk az igazoláshoz szükséges táblát (009QR).

6. résztáv: /Furioso Emlékpark - Horthy-Fa/
Érkezésünk irányát tartva a buszmegállónál érjük el az aszfaltutat, ahol jobbra (KDK) fordulva ismét a kék sáv vezet bennünket. Az állattartó telep sarkán balra (ÉÉK) véve az irányt, szántók között jutunk át Ótompahátra. (Közkút található.) Szűk másfél kilométert követően leválunk a kék sávról balra (ÉK), hogy egy földúton átvágjunk 4405-ös útra. Ezt elérve röviden balra (NY) haladunk (380 m), majd a 11-es km előtt jobbra térünk le (ÉK), ahonnan földút következik. Ez az ún. Özvegysor. Ezen a szakaszon ismét a nyomvonal lesz a legfőbb támpontunk! Kettő darab 90 fokos fordulatot, majd a Mágocs-éren történő átkelésünket követően érjük el a 4406-os aszfaltozott utat. Ezen a ponton ne hagyjuk, hogy elbizonytalanítson bennünket a mindkét irányba futó track! Kellően belenagyítva pontosan mutatja, hogy mit kell tennünk. Itt balra (ÉNY) kell kitérnünk a bő fél kilométerre található ellenőrzőponthoz (Horthy-Fa, 010QR), mely az út baloldalán található, az erdő sarkánál.

7. résztáv: /Horthy-Fa - Cserna-féle szélmalom/
Indulhatunk visszafelé DK-i irányba. A korábbi, földútról történő beérkezésünk után a balra kiágazó (ÉK) aszfaltos útra kell kanyarodnunk. Befelé haladva úgy tűnhet, hogy ez egy telepbejáró, de legyünk nyugodtak, közúton vagyunk! Kövessük a szilárd burkolatot az épületek előtt jobbra, kissé odébb (120 m) balra, majd Szántók között haladva, a kanyarulatok mentén, egész a 4449-es út kereszteződéséig. Itt egyenesen menjünk tova, immár talajúton. Figyeljük a tracket, mert három kereszteződésben irányt kell váltanunk, mire kiérünk a 4642-es útra. A szakasz második felében balunkon futó csatornával megyünk párhuzamosan. Közvetlen az út előtt keresztezzük a 147-es számú vasutat is. Az út szélét elérve azt látjuk, hogy szemben folytatódik a földút, melyen jöttünk. De mielőtt továbbhaladnánk rajta, menjünk át az aszfaltcsík másik oldalán, a csatorna baloldalán induló földútra, hogy a Cserna-féle szélmalom mellett fellelhető kontrollpontunkat felkeressük (012QR).

8. résztáv: /Cserna-féle szélmalom - Cserebökény/
A malomdombról legurulva, átkelve a csatorna túlsó oldalára, korábbi irányukba (ÉÉNY) haladjuk tovább! Egyenesen követve a földutat, kisérve balunkon a csatornát rövid „Z” kanyarral érjük el a 4403-as utat. Keljünk át rajta. Itt bő másfél kilométeres rázós szakasz következik, mely hajdanán aszfaltút volt, de mára ennek csak nehezen felismerhető nyomai maradtak. A szakasz vége előtt beljebb (100 m), balról (ÉNY) található a hírhedt Fábián-4-es kút, ahol komoly gőzkitörés volt egykoron. Ismét földutat érve behatolunk a Cserebökényi-pusztába. A helyes út kiválasztásában a nyomvonal vezéreljen minden túrázót! Jóval odébb egy derékszögű kanyart és egy cikk-cakkot követően bal oldalon, egy akácfán vár ránk az ellenőrzőpont (013QR).

9. résztáv: /Cserebökény - Ecseri templomrom/
Az úton továbbhaladva, kiérve az aszfaltúthoz, egy kisebb, lakóházakat és gazdasági épületeket magába foglaló egységbe érünk. (Közben bal oldalon egy kisebb kunhalmot is láthatunk.) Itt balra (ÉNY) kell fordulnunk. Az út minősége hagy maga után némi kívánnivalót, helyenként nehezen szerethető, de a puszta (főként jobbról) látványa minden nyűgöt feledtet az eziránt fogékonyakkal. Bő 4,5 km-el odébb érjük el a 4401-es utat. Jobbra (ÉK) fordulva, bő 300 m után le is térünk róla, balra (ÉNY) a házak irányába. Haladjunk egyenesen, kissé beljebb, de itt már látni is fogjuk balunkon az Ecseri templomromot, mely ellenőrzőpontunk (014QR). A rom előtti tégla oszlop/ülőke egyikén találjuk a táblát.

10. résztáv: /Ecseri templomrom - Koszta-tanya/
Visszatérve a főúthoz jobbra (DNY) folytassuk túránkat! Elhaladva a csatorna őrház mellet, az erdő túlsó sarkánál forduljunk jobbra (ÉNY), a földútra. Kissé beljebb (280 m) átkelünk a Veker-ér hídján. E szakaszon a nyomvonal iránymutatásaira kell támaszkodnunk a földutak kereszteződéseiben. Jónéhány kilóméterrel odébb érjük el a 45-ös főutat, addig hol szántók, hol erdősávok, hol a Veker közelében vezet túránk. A főúton balra kel haladnunk, mintegy 1,6 km erejéig. Átkeléskor legyünk figyelmesek! A főutat a 14-es km táblát követően hagyjuk el jobbra, a track mentén. E szakaszon ismét a nyomvonalra kell támaszkodnunk a földutak hálózatában. (Bár az elején található két darab forduló kivételével egyenesen haladunk.) Közben megszemlélhetünk egy kunhalmot. Az út során keresztezzük a 130-as vasútvonalat, valamint 4516-os utat is, utóbbit nem sokkal a Kurca átjárója előtt. A műút és a víz közötti szakaszon, jobbunkon emlékoszlopot is láthatunk. A folyó túlsó oldalán a balra-előre vezető talajutat kell választanunk, mely egyenesen, egy kisebb dombon át vezet az utolsó terepi ellenőrzőpontunkhoz, a Koszta-tanya telkéhez (022QR).

11. résztáv: /Koszta-tanya - Rajt-Cél (Dózsa-ház)/
Ismét felkerekedve folytassuk a földút bejárását. Kicsivel arrébb mellénk húzódik a 147-es számú vasút, melyet jobbra (DDK) kanyarodva keresztezzünk. Ez a földút kivisz bennünket egy aszfaltcsíkra, nem sokkal a Kommün-csatorna hídját követően. Itt jobbra (NYDNY) fordulva kisvártatva a 451-es főútnál kell átkelnünk, alapos körültekintést követően. Szemben a rámpán lefutó kerékpárút az, ami bevezet bennünket kiindulási pontunkra, mely a célpont is egyben (001QR).
Ne felejtsük el, most is kezelnünk kell a teljesítésigazolást az általunk választott módon!

Feldolgozták: Füsti-Molnár Viktória, Hernyik András, Valkai ÁrpádBaráth László

Letölthető háttéranyagok:
(Nyomtatás: Word formátumot állólapként befűzött A4-re, utólagos A5-re vágással, PDF-et A5-ös állólapra javasolt.)
Ellenőrzőpont leírása (név, kód, elhelyezkedés, fellelhetőség)WordPDF
Ellenőrzőpont és résztáv adatok (név, kód, koordináta, hossz és távolsági adat)WordPDF
Szintidő és rész-szintidő adatok: WordPDF
Útleírás: WordPDF


Túravezetéssel kapcsolatos információk ITT.
GPS igénylésével kapcsolatos információk ITT.
Kerékpár igénylésével kapcsolatos információk ITT.

Ha a túra leírásához módosítási javaslatod van, kérlek küldd el nekünk a turak@jupat.hu e-mail címre!

Kapcsolódó teljesítménytúrák
Azonosító Név
3 TK-H Kerékpáros Terep-túra hosszútáv 1 2 121 km 09:00 8
3 TK-R_D-n Kerékpáros Terep-túra rövidtáv D-negyed 1 0 55 km 04:20 4
Támogatók, segítők:
Médiapartnerek:
Honlap működtetők: