Erre a teljesítménytúrára jelenleg nem lehet nevezni.
Erre a teljesítménytúrára jelenleg nem lehet nevezni.
Túrakód: TK_Kek-h_CSM
Túranév: Terepkerékpáros / Kék-halacska ösvény / CSAK MA!
Szilárd burkolat: 38 %
Nehézség:
Táv: 20 km
Szintidő: 01:30    
Feltöltve: 2020.05.17.
Frissítve: 2020.06.04.
Bejárva:   2020.05.30.

E túrát, 2021. tavaszán tervezzük CSAK MA! program keretében felnyitni, teljesíthetővé tenni!

Ez a teljesítménytúra, a CSAK MA! túrák keretében 2020. június 14-én (vasárnap) teljesíthető!
Rajtolni 9-11 óra közötti időszakban lehet, pályazárás 17 óra!

Az ezzel kapcsolatos információk ITT érhetőek el.

Teljesítménytúránk 7 résztávból áll. Teljesítése 8 ellenőrzőpont-igazolást igényel. 
rajt és a cél ugyanott, de más QR-kóddal található: Rajt (rendezvény) / 501QR /, Cél (rendezvény) 
502QR N46 39.162 E20 15.197. 
Az épület közelében van lehetőség parkolásra is.

(A túra navigációjának elsődleges anyaga a letölthető nyomvonal. Ennek használata, vagy helyismeret hiányában nem ajánlott elkezdeni a túrát! A leírás nem helyettesíti a nyomvonal használatát, csupán kiegészíti azt.)
Amennyiben inkább kirándulnál, túráznál a nyomvonalon, az ITT elérhető leírást, túrát javasoljuk!


1. résztáv: /Rajt-Cél (Dózsa-ház) - Körtefa / Sziget/
A rajt QR-kód beolvasását követően észak felé, a boltíves hídtól távolodóan induljunk: a Kurca partján. Elérve az Ifjúsági Ház hídját, már a Janó György sétányon haladunk, a Pusztai László sporttelep kerítésének sarkáig. Itt balra (NY) fordulva a Hegedűs László utcába, mely a főutat követően, de irányváltás nélkül a Dr. Váradi Lipót Árpád utcában folytatódik. Ez az utca ki is vezeti a túrázót a lakott területről. A lakóépületeket elhagyva rövidesen át kell kelnünk a 451-es főúton. Mindkét átkelésre fordítsunk jelentős figyelmet, de itt a közlekedés nagyobb sebessége miatt jelentősebbet!
Az út túlsó oldalán már a vadon vár ránk. Alattunk földút, mellettünk mezőgazdasági területek, tanyák, családi gazdaságok. Egyenesen haladva, 2,1 km után érünk ismét aszfaltútra. Itt jobbra (É) fordulva, kissé távolabb (340 m), baloldalon (ÉÉNY), egy körtefán vár ránk első terepi ellenőrzőpontunk (512QR), a tanyatelek mellett. (Ennél az ellenőrzőpontnál láthatunk egy kisebb táblát is, ám ezzel most nem kell foglalkoznunk! Ez egy másik túrához, a Kerékpáros Csipogó Terep-túra 2020 középtáv tartozik.)
(Ez a pont a túra vége felé is része a pályának, de akkor kevésbé szembetűnő az elhelyezkedése. Emlékezzünk rá!)

2. résztáv: /Körtefa / Sziget - Tisza ártér-3 / Sziget/
Pontbeolvasást követően az aszfaltcsík felvezeti a túrázót az árvízvédelmi töltés tetejére, melyről az ártéri oldalon kel lemennünk. (Itt ismét látunk a kijelzőnkön a töltéskoronán futó nyomvonalat, melyet most ne vegyünk figyelembe!) A belső oldalon javított talajút van, de rögtön az első lehetőségnél – szinte a lejtő alján – jobbra kell kitérnünk (ÉK), földútra, a „kék halacska” turistajelzésre. Ez több ellenőrzőponton keresztül lesz „vezérfonalunk”, itt-ott kisebb letérésekkel. A bal oldalunkon elhelyezkedő művelt területet elhagyva, a fák közé érve következik e rövid résztáv igazolása (508QR), mely balunkon, egy kőrisfán található.

3. résztáv: /Tisza ártér-3 / Sziget - Tisza ártér-2 / Bogaras/
A következő QR-kód tábláig (507QR) nem lesz sok gondunk a navigációval. Kövessük a szűk, hangulatos ösvényt! Éljük meg e szakasz varázsát! (A figyelmünket ne kerülje el a meredek partfalra itt-ott kifutó ösvényszakaszok veszélye!)

4. résztáv: /Tisza ártér-2 / Bogaras - Tisza 239 fkm/
Röviddel (35 m) a csekkolást követően, az ösvény elágazásánál, letérünk kicsit a turistajelölésről. Jobbra fordulunk (K), a folyótól távolodóan, hogy rövid emelkedőt követően, (a földutat elérve) balra (É) kanyarodva haladjunk tovább. Kiérve az erdőből kinyílik a tér. Jobbról a honvédségi gyakorlótér dombja, balról sólyázó. Szemben, az ajzatbetonokból kirakott úton hagyjuk el a teret, majd röviddel később, kockaköves burkolat kerül alánk. Az „Y” elágazást elérve, a felső sólyázónál balra (ÉÉNY) haladjunk, a betonlapokkal burkolt úton. Közelítve a partfürdőhöz, jelentősebb figyelmet kell kapjon a nyomvonal! A track mentén térjünk ki balra (DNY) a folyó irányába, majd jobbra (NYÉNY), immár a nyaralók között haladva, földúton. A strand központi részét rövid szilárdburkolatos szakaszon érjük el. Itt egy sorompó keresztezi az utat. Ezt, ki így, ki úgy véve az akadályt, küzdje le! A nyomvonal kikerüli. A játszótér északi sarkában ártézi kút található! Továbbhaladva az üdülőterületen ismét nyaralók között haladunk. Az út „T” elágazásba torkollik, melynél balra (DNY) fordulva jutunk ismét a víz partjára. Csobbanás előtt térjünk ki jobbra (ÉNY), ismét ösvényes szakaszra, a kék halacska mentén. 100 métert követően itt érjük el aktuális kontrollpontunkat (513QR), egy kőrisfán.

5. résztáv: /Tisza 239 fkm - 451-es út hídfő ÉK/
Az ösvény, és a jelzés vezeti tovább a túrázót, a közúti híd alá. (E szakaszon is található partfalra kifutó szakasz, mely figyelmet követel!) Az ösvény vízparttól történő eltávolodásakor kerüljön előtérbe a navigáció! Rövidesen (30 m) elágazáshoz érünk, melynél balra (ÉÉNY) kell haladnunk, a híd irányába. Átérve a híd pillérei alatt, rögtön jobbra (ÉK) fordulva kell menni az úton. A töltés elérése előtt, a kubikgödrök között futó út jobb oldalán (K) érjük el következő kontrollpontunkat (521QR), egy nyárfa törzsén.

6. résztáv: /451-es út hídfő ÉK – Körtefa / Sziget/
Csekkolást követően az úton menjünk ki az ártérből! A töltést elérvén jobbra (DDK) kell haladnunk a töltéskoronán a főútig. Itt következik a túra leginkább figyelmet igénylő átkelése! Az út kanyarulata miatt korlátozott a beláthatósága, legyünk figyelmesek. A túlsó oldalon ismét aszfaltcsík kerül alánk. Átérve, tartósan háttérbe szorulhat a navigáció, figyelmünket az ártéri tájra, vagy a szintidőre összpontosíthatjuk (ki-ki motivációja szerint.) A gátat kövessük egész a 68,5 fkm szelvényig, eleinte aszfalton, később földúton. A töltéskoronáról letérnünk a már ismert, idefelé bejárt rámpán kell, a mentett oldal felé. Aktuális ellenőrzőpont a már egyszer beolvasott (512QR), az aszfaltos lejtő alján jobbról található. De most is igazolnunk kell ittjártunkat!

7. résztáv: /Körtefa / Sziget - Cél (rendezvény)/
Jöhet a célegyenes! A túra elején bejárt utat és a nyomvonalat követve térjünk vissza a Rajt-Cél területre! De ne feledkezzünk meg a főutak kereszteződésein történő figyelmes átkelésről, valamint a célban történő kódbeolvasásról sem 
(502QR)!

Feldolgozták: Virág Olga Hernyik AndrásValkai ÁrpádBaráth László

Letölthető háttéranyagok:
(Nyomtatás: Word formátumot állólapként befűzött A4-re, utólagos A5-re vágással, PDF-et A5-ös állólapra javasolt.)
Ellenőrzőpont leírása (név, kód, elhelyezkedés, fellelhetőség)WordPDF
Ellenőrzőpont és résztáv adatok (név, kód, koordináta, hossz és távolsági adat)WordPDF
Szintidő és rész-szintidő adatok: WordPDF
Útleírás: WordPDF

Ha a túra leírásához módosítási javaslatod van, kérlek küldd el nekünk a turak@jupat.hu e-mail címre!

Támogatók, segítők:
Médiapartnerek:
Honlap működtetők: