Útvonal leírása
Túrakód: TK-2023_-
Túranév: Szent-S-kör 2023_- / Mártély
Szilárd burkolat: 39 %
Nehézség:
Táv: 67.8 km
Szintidő: 05:01
Telj. idő: 06:47
Feltöltve: 2022.11.30.
Frissítve: 2024.04.17.
Bejárva:   2024.04.14.

A túra QR-kód táblái jelenleg nincsenek telepítve! Teljesítése az alábbi igazolási módokkal lehetséges.
Teljesítésigazolás választható módjai: 


ÁTTEKINTŐ NÉZET


Teljesítménytúránk 12 résztávból áll. Teljesítése 13 ellenőrzőpont-igazolást igényel. 
rajt és a cél ugyanott található: Rajt-Cél (Dózsa-ház) / 001QR / N46 39.154 E20 15.191. 
Az épület közelében van lehetőség parkolásra is.
(A túra navigációjának elsődleges anyaga a letölthető nyomvonal. Ennek használata, vagy helyismeret hiányában nem ajánlott elkezdeni a túrát! A leírás nem helyettesíti a nyomvonal használatát, csupán kiegészíti azt.)


1. résztáv: /Rajt-Cél (Dózsa-ház) - Szentesi Repülőtér (1)/
A Rajt-Cél QR-kód beolvasása után, kellő körültekintést követően keljünk át az egykori 451-es főút városi szakaszán, hogy a híd túlsó (K-i) oldalán jobbra (D) fordulva, a nyomvonalat követve, az alábbi utcák mentén érjünk ki a város szélére. Ligetsor, a Szent Anna utcánál balra (K), majd 80 m után jobbra (DK) a Sáfrán Mihály utca következik, melyen hosszabban haladunk.  A Báthori u. „T” elágazásában balra (K) vezet a túra útvonala a körforgalomhoz. Itt jobbra (DDK) kitérve a Vásárhelyi út kerül a kerekünk alá, egész a város határában található vasúti átjáróig. A sínpárokon történő átkelésnél figyeljünk a merőlegesen történő áthaladásra, mely némi „kacsázást” igényel az útszélen, ugyanis kellemetlenül és veszélyesen kicsi szögben érkezik a vasúti pálya. Rögtön a kereszteződés után jobbra (D) kell kitérnünk a 4521-es útra, Szegvár irányába. Az aszfaltcsíkon szűk 700 métert haladunk. Az első kiágazásnál balra (DDK) kihajtva javított talajúton tekerünk tovább. 650 m-rel odébb ismét aszfaltútra hajtás következik kb. 200 m-es szakaszon. Itt mind a felhajtás, mind a 451-es út keresztezése figyelmet igényel! Ezután -nyugodtabb közlekedési körülmények között- rövidesen kiérünk a vadonba. Az ellenőrzőpont (074QR) elérése előtt még egy jobbos (NYDNY) fordulás szükséges: a gazdasági épületek után, az út törésvonalát követve. A keresett tábla balról (D), a romtanyát rejtő kicsiny fűzfás ÉK-i szegletében található, az időszakos tavacska partján.

2. résztáv: /Szentesi Repülőtér (1) - Ludas-ér (1)/
Csekkolást követően a nyomvonal figyelemmel kísérése tudja leginkább vezetni a túrázót a vidék földútjainak „rengetegében”. No, azért nézzük vázlatosan: 190 m, balra (D), 600 m múlva rövid cikk-cakk (bal, majd jobb) után marad az irány. 1,5 km múlva, a harmadik földúton, a tavacska mellett történő elhaladást követően kell jobbra (NY) fordulni a „T” elágazásban. Ismét 1,5 km következik, majd balra (DDK) kell gurulnunk a Kórógy-ér medrén átvezető hídhoz. Felhajtva a kereszteződéshez, kissé jobbra, előre (D) vezet a track. Elérve a mezőgazdasági telep sarkánál a betorkollást, balra (DK) haladjunk tovább. Bő 700 m után érünk el egy bonyolultabb földút-kereszteződéshez. A három kilépési lehetőség közül a jobboldalit (D) kell választani! 950 m múlva ismét kereszteződés következik. Itt balra (KDK), majd kicsivel odébb (260 m), az első lehetőségnél jobbra (D) haladjunk. Átérve a csatornaparthoz, a vadetetőnél jobbra (ÉNY) fordulunk, majd az út nyomvonalát 600 méteren át követve egyszer csak balos törésponthoz érünk. A következő kereszteződésnél elérjük az Alföldi Kéktúra nyomvonalát. Jobbra fordulva, az út bal oldalán, a fém villanypóznán van a keresett (075QR) ellenőrzőpont.

3. résztáv: /Ludas-ér (1) - Késmárki Imre-féle szélmalom/
A kódot beolvasva, nyeregbe pattanva a „kék” mentén haladunk egy darabig: ez leegyszerűsíti a navigációt.
Elérve a szilárd burkolatú utat, balra (D) fordulva átkelünk a Ludas-ér hídján. Az egykori állattartó telepnél törik meg az út jobbra. Ez a szilárd burkolatú szakasz végét is jelenti egyben. Elérve az akácsor között futó földút torkolatát balra (D) - követve a sávjelzést - haladjunk. Az egykori halastavak medreit megközelítve válunk le a „kékről” úgy, hogy nem változtatjuk meg az irányunkat: a kék tér ki jobbra. A medrek között átgurulva, jobbról a magaslaton, egy feszület emelkedik. Odébb keresztezzük a Mihási utat (4523), mely sok évig vezette a kéktúrázókat; egészen a túraútvonal nyomvonalának módosításáig (régebbi térképeken még ez a jelölés látható). Áthaladva az aszfaltcsíkon, felérve a mérsékelt emelkedőn, balunkon van az egykori Pusztatemplom és iskola emlékhelye. Kissé odébb, már a lejtős szakaszon, jobbunkon látható a Hegyös-halom néven ismert kunhalom. Innen valóban a navigációs eszközünkre kell támaszkodnunk a mezőgazdasági táblák között bringázva, de alapvetően irányváltás nélkül haladunk 4 km-en keresztül. Egy jobbos (NY) fordulás fogja megtörni a monotóniát. Innen jobbra kitekintve, már láthatjuk is a Kézsmárki Imre-féle szélmalom tetejét, mely az ellenőrzőpont (076QR) neve is. Elérve a kőris-sor mentén futó földutat, balra (D) tartsunk. Mire a malomhoz és a vele egy telken lévő molnárházhoz érünk, murva kerül a kerekek alá. A pont a telek távolabbi sarka mellett, a kőris-sáv kezdetén, az első villanykaróval egyvonalban, egy fiatal fán található.

4. résztáv: /Késmárki Imre-féle szélmalom - Mártélyi Holt-Tisza (1)/
Teljesítésigazolást követően a murvás út vezet be Mártélyra. Az első házakhoz érve ne változtassunk irányt! Maradjunk kint a vadon és a telkek között. Elérve a sínpárt, majd a vasúti átjárót figyelemre lesz szükség! Itt kereszteznünk kell nem csak a síneket, de a 4521-es utat is egy helyen. A nyomvonal az általunk célszerűnek talált megoldást mutatja, de dönts saját belátásodnak és biztonságérzetednek megfelelően! Miután átértél az út túlsó oldalán található kerékpárútra, frissítésre is nyílik lehetőség egy közkútnál, melyekből többet is találsz a településen.
A kerékpárút végénél, a szemben lévő székely kapunál balra tartva, a focipálya mellett elhaladva érünk ki az árvízvédelmi töltés közelébe. Itt a bal oldalon elterülő füves területen kettő látványosság is fellelhető. A Boldogasszony-házacska, és a Festők dombja, melyek megérnek egy-egy pillantást. (Hosszabb szemlélődésre a megszakított időméréses túraverziónk biztosít lehetőséget, mely ezen a szakaszon „kilép az időből”. TK-2023_m)
Felhajtva a töltésre és legurulva az ártérbe, balra tartsunk az üdülőépületek mögött vezető úton. (Közben kereszteztük a visszafelé vezető nyomvonalunkat is, mely a töltés tetején fut.) Megkerülve az épületsort, kiérve a holtág partjára (közben érintve a nyomvonal későbbi szakaszát), rövidesen elérjük az aktuális ellenőrzőpontot (078QR), mely az út bal oldalán, egy fa villanypóznán található.

5. résztáv: /Mártélyi Holt-Tisza (1) - Tanösvény, Mártély (1)/
Innentől nagyobb „népsűrűséggel” is találkozhatunk időnként. Ez részünkről is jelentősebb figyelmet igényel! A nyomvonalat igyekeztünk úgy kijelölni, hogy „ösvényes élmény” is jusson, de a legfrekventáltabb gyalogos szakaszokat kerülje el. Így itt -míg ismét földútra nem érsz- számolj gyalogtúrázóval is, bringással is, és azzal, hogy ez mind a kettő irányban előfordul!
Kódolvasást követően a holtág mentén futó úton indulunk. A Tanösvény kiágazásánál még nem, de eggyel odébb ki kell térni jobbra (DNY) a házak és az erdő között futó útra. E rövid szakasz az utolsó utcán balra vezet, majd elérve a későbbi nyomvonal szakaszt jobbra (DNY)a földúton. 450 m-rel odébb térünk le az útról jobbra (NY), hogy bemenjünk a Tanösvényre, balra (DNY), az erdőszélen.
Innen az ösvény és a nyomvonal kell legyen a haladási irány megmutatója!
A fa halászházat elhagyva, a sólyázó oldalán le- és felgurulva rövidesen elérjük az (079QR) ellenőrzőpontot, mely az ösvény fölé hajló öreg ezüstnyárfán van. 

6. résztáv: /Tanösvény, Mártély (1) - Tanösvény, Mártély (2)/
E szakaszon nem tudunk sokat segíteni. Kövesd a Tanösvényt és a nyomvonalat! Mielőtt kiérsz a kaszálóra, a jobbodon találod a csekkpontot (080QR), egy kőrisfán.

7. résztáv: /Tanösvény, Mártély (2) - Mártélyi Holt-Tisza (2)/
Kiérve a kaszálóra a földúton balra (ÉK) kell fordulni. E földút és track visszavezet az üdülőterületre, melyet most a DK-i oldalon járunk be. Találkozva a befelé vezető nyomvonallal térjünk le az aszfaltútról a töltés irányába. A csatornaátjáró túlsó oldalán, jobbról, egy kőrisfán találjuk az ellenőrzőpontot (081QR), még a töltés rámpájának elérése előtt.

8. résztáv: /Mártélyi Holt-Tisza (2)  - Borda-kút, Mindszent/
Csekkolást követően, felérve a gátra, balra (ÉÉK) haladjunk a töltésen. Mártélyt elhagyva, a töltésről leváló kerékpárútnál, a bringaúton maradjunk. A lejtő aljától nem messze, balunkon elhaladunk egy kubikus emlékmű mellett, melyet a kettő szomszédos település állíttatott. Beérve Mindszentre továbbra is a kerékpárúton haladjunk a Horváth Gyula u. kiágazásáig. Befordulva, 300 m megtétele után érjük el az ellenőrzőpontot (085QR), jobbunkon, pici kitérővel a Borda-kúthoz.

9. résztáv: /Borda-kút, Mindszent-  Mindszenti Partfürdő (2) /
Frissítést és ellenőrzőpont-igazolást követően a nyomvonalra „támaszkodva” jutunk be az árterületben rejtőző üdülőövezethez.  (Horváth Gyula u., Tisza u.) Bent az ártéren, a lejtő aljától 300 m-re, az első lehetőségnél jobbra (ÉÉK), egy földútra kell kanyarodni a telkek mögé. 600 m-rel odébb, egy öreg fűzfán van az ellenőrzőpont táblája, balról (087QR).

10. résztáv: /Mindszenti Partfürdő (2) Sulymos-tó (1) /
Tovább tekerve és a meder mellé érve, „ráfutunk” a kék kockajelzésre. Itt a kereszteződésben jobbra tartva (É) jutunk ki a komplejáróhoz, majd a töltésre. A töltéskorona aszfaltcsíkján balra, ÉK-felé haladva ismét egyszerűsödik a navigáció. 12 km-en keresztül gurulunk itt úgy, hogy időközben elfogy alólunk a bitumen. A Sulymos-tónál levezető rampán (63,85 tkm) kell jobbra, a mentett oldalra lehajtani. A lejtő aljától nem messze, az út jobb oldalán magasodó gyertyanyár tövében, egy fiatal akácfa törzsén van a 088QR tábla.

11. résztáv: /Sulymos-tó (1) - Berek / Rajt-Cél / terepfutó/
Innen célegyenes hangulatát idéző szakasz következik a Kurcán „átívelő” Berki hídig. Míg itt haladunk, balra előre tekintve, a távolban, délibábosan, a szentesi tornyok is felderengnek. Átérve a víz felett balra (ÉK) kell fordulni immár véglegesen aszfaltra érve. Kissé odébb (180 m) van az utolsó terepi ellenőrzőpont (Berek/R_C) a lakott terület szélén, jobbról egy akácfán.

12. résztáv: /Berek / Rajt-Cél / terepfutó-  Rajt-Cél (Dózsa-ház)/
Az utolsó résztávban, elérve a városhatárt, ismét javasolt a nyomvonal feszesebb követése. (Közben kereszteznünk kell a 451-es főutat, mely megállást és jelentősebb figyelmet követel!)
A házak közé érve a Mentő u., Kis u., Örvény sor, Szent Anna u., Liget sor mentén térünk vissza az ismert boltíves hídhoz. Az úttesten való átkelés most is figyelmet igényel, de a túlsó oldalon már ott van a Dózsa-ház falán található 001QR pont, mely a túra Rajt-Cél pontja.
Ne felejtsük el, most is kezelnünk kell a teljesítésigazolást az általunk választott módon!

(A Tisza töltéseire fel- és levezető rámpák íveken, vagy ferdén futnak általában. A pálya nyomvonala ezen van. E szakaszok „toronyiránti” le/átvágása nem minősül pályaelhagyásnak.)

Feldolgozták: Virág Olga, Valkai ÁrpádHernyik AndrásBaráth László

Letölthető háttéranyagok:
(Nyomtatás: Word formátumot állólapként befűzött A4-re, utólagos A5-re vágással, PDF-et A5-ös állólapra javasolt.)
Ellenőrzőpont leírása (név, kód, elhelyezkedés, fellelhetőség)WordPDF
Ellenőrzőpont és résztáv adatok (név, kód, koordináta, hossz és távolsági adat)WordPDF
Szintidő és rész-szintidő adatok: WordPDF
Útleírás: WordPDF
Versenykiírás vándorserleg elnyerésére!
Kiírás: https://www.szenteskor.hu/dokumentumok/vandorderlegkiiras.pdf
Demókép: https://www.szenteskor.hu/dokumentumok/vandorserlegkepdemo.jpg


GPS igénylésével kapcsolatos információk ITT.
Kerékpár igénylésével kapcsolatos információk ITT.


ÁTTEKINTŐ NÉZET
1. résztáv:
 
Rajt-Cél  (Dózsa-ház) - Szentesi Repülőtér (1)
Táv: 5,5 / 5,5 km 
Ellenőrzőpont: 074QR / N46 36.874 E20 16.669
(A Repülőtér területének ÉNY sarka mellett, egy gödör körül elhelyezkedő kicsiny fűzfacsoport ÉK-i sarkán, egy fűzfa ÉK-i oldalán)

2. résztáv: Szentesi Repülőtér (1) - Ludas-ér (1)
Táv: 9,5 / 14,9 km 
Ellenőrzőpont: 075QR / N46 33.441 E20 15.797
(A Ludas-értől ÉK-re, az Alföldi Kék túraútvonalba torkolást követően, a földút D-i oldalán, a fém villanykaró ÉK-i sarkán)

3. résztáv: Ludas-ér (1) - Késmárki Imre-féle szélmalom
Táv: 12,1 / 27 km 
Ellenőrzőpont: 076QR / N46 29.194 E20 14.686
(A tanyatelektől D-re, a murvás út NY-i oldalán, az erdősáv ÉK-i sarkán, egy kőrisfa ÉK-i oldalán)

4. résztáv: Késmárki Imre-féle szélmalom - Mártélyi Holt-Tisza (1)
Táv: 4,5 / 31,5 km 
Ellenőrzőpont: 078QRN46 28.012 E20 13.402
(A holtág menti út D-i oldalán (házak felől), az első aszfaltos kiágazást követően, egy fa villanypózna K-i oldalán)

5. résztáv: Mártélyi Holt-Tisza (1) - Tanösvény, Mártély (1)
Táv: 1,9 / 33,4 km 
Ellenőrzőpont: 079QR / N46 27.449 E20 12.414
(A Tanösvény Tisza menti szakaszán, az ösvény K-i oldalán (ártér felől), egy öreg (ferdén növő) feketenyárfa É-i oldalán)

6. résztáv: Tanösvény, Mártély (1) - Tanösvény, Mártély (2)
Táv: 1,1 / 34,5 km 
Ellenőrzőpont: 080QR / N46 26.964 E20 12.097
(A Tanösvény alsó fordulójánál, a kaszálóra történő kiérkezés előtt, az ösvény D-i oldalán, egy kőrisfa ÉNY-i oldalán)

7. résztáv: Tanösvény, Mártély (2) - Mártélyi Holt-Tisza (2)
Táv: 3,1 / 37,6 km 
Ellenőrzőpont: 081QR / N46 27.931 E20 13.597
(Az ártéri erdő DK-i (töltés felőli) szélén, a csatorna áteresz után, az út DK-i oldalán, egy kőrisfa ÉNY-i oldalán)

8. résztáv: Mártélyi Holt-Tisza (2) - Borda-kút, Mindszent
Táv: 8,2 / 45,8 km 
Ellenőrzőpont: 085QR / N46 31.281 E20 10.783
(Az ártézi kút D-i oldalán álló diófa K-i oldalán)

9. résztáv: Borda-kút, Mindszent - Mindszenti Partfürdő (2)
Táv: 1,8 / 47,6 km 
Ellenőrzőpont: 087QR / N46 31.661 E20 09.911
(Az üdülőterület töltés felöli útján, az út NY-i oldalán, egy öreg fűzfa DK-i oldalán)

10. résztáv: Mindszenti Partfürdő (2) - Sulymos-tó (1)
Táv: 13,1 / 60,7 km 
Ellenőrzőpont: 088QR / N46 37.394 E20 11.259
(A rámpáról legurulva, az út D-i oldalán, a gyertyanyár előtti kis akácfa NY-i oldalán)

11. résztáv: Sulymos-tó (1) - Berek / Rajt-Cél / terepfutó
Táv: 3,4 / 64,1 km 
Ellenőrzőpont: Berek/R-C / N46 37.569 E20 13.802
(Az aszfaltút és a földút ÉK-i szegletében, egy akácfán)

12. résztáv: Berek / Rajt-Cél / terepfutó - Rajt-Cél  (Dózsa-ház)
Táv: 3,7 / 67,8 km 
Ellenőrzőpont: 001QR / N46 39.154 E20 15.191
(A Dózsa-ház D-i falának, K-i sarkán)

Lenne egy kérésünk feléd! Tiszteld meg munkánkat és befektetett erőforrásainkat azzal, hogy a Szent-S-kör rendszerében látható módon teljesíted túráinkat, használod nyomvonalainkat, túraleírásainkat! Köszönjük.

Ha a túra leírásához módosítási javaslatod van, kérlek küldd el nekünk a turak@jupat.hu e-mail címre!

Támogatók, segítők:
Médiapartnerek:
Honlap működtetők: