Útvonal leírása
Túrakód: TK_K-k_Km
Túranév: Terepkerékpáros / Körös-körül / Kunszentmárton
Szilárd burkolat: 56 %
Nehézség:
Táv: 69 km
Szintidő: 05:06
Telj. idő: 07:02
Feltöltve: 2020.06.17.
Frissítve: 2024.03.26.
Bejárva:   2024.03.23.

Teljesítésigazolás választható módjai: 


Teljesítménytúránk 7 résztávból áll. Teljesítése 8 ellenőrzőpont-igazolást igényel. 
(A Körös töltésén, szinte végig a Körös-Maros Nemzeti Park mentén halad.)

 
rajt és a cél ugyanott, de más QR-kóddal található: Rajt (rendezvény) / 501QR /, Cél (rendezvény) 
502QR N46 39.162 E20 15.197. 
Az épület közelében van lehetőség parkolásra is.
(A túra navigációjának elsődleges anyaga a letölthető nyomvonal. Ennek használata, vagy helyismeret hiányában nem ajánlott elkezdeni a túrát! A leírás nem helyettesíti a nyomvonal használatát, csupán kiegészíti azt.)


1. résztáv: /Rajt-Cél (Dózsa-ház) - Körtefa / Sziget/
A rajt QR-kód beolvasását követően észak felé, a boltíves hídtól távolodóan induljunk: a Kurca partján. Elérve az Ifjúsági Ház hídját, már a Janó György sétányon haladunk, a Pusztai László sporttelep kerítésének sarkáig. Itt balra (NY) fordulva a Hegedűs László utcába, mely a főutat követően, de irányváltás nélkül a Dr. Váradi Lipót Árpád utcában folytatódik. Ez az utca ki is vezeti a túrázót a lakott területről. A lakóépületeket elhagyva rövidesen át kell kelnünk a 451-es főúton. Mindkét átkelésre fordítsunk jelentős figyelmet, de itt a közlekedés nagyobb sebessége miatt jelentősebbet!
Az út túlsó oldalán már a vadon vár ránk. Alattunk földút, mellettünk mezőgazdasági területek, tanyák, családi gazdaságok. Egyenesen haladva, 2,1 km után érünk ismét aszfaltútra. Itt jobbra (É) fordulva, kissé távolabb (340 m), baloldalon (ÉÉNY), egy körtefán vár ránk első terepi ellenőrzőpontunk (512QR), a tanyatelek mellett.

2. résztáv: /Körtefa / Sziget - Bökényi duzzasztó/
A pontbeolvasást követően az aszfaltcsík felvezeti a túrázót az árvízvédelmi töltés tetejére (68,5 fkm).
Itt jobbra (KÉK) fordulva a töltéskoronán haladunk tovább, gyakorlatilag a fordulópontig (67,6 fkm). Ez jelentősen megkönnyíti a navigációt. Azonban - az ellenőrzőpontokon történő „túlszaladás” elkerülése érdekében - „legyünk képben”, hogy mikor érünk a pont/pontok közelébe. Erre kettő segítséget tudunk adni. Az egyik a pontok közötti távolság, a másik a pontok tkm (töltéskilométer-szelvény) szerinti elhelyezkedése.
(Ez a szelvényezettség a töltéskoronán, villanykaró-gyámokon, vagy külön oszlopokon, betontömbökön van feltüntetve, többnyire 100 méteres megosztásban, a torkolattól növekvően.)
A töltéskoronán váltakozva haladunk földúton, illetve szilárd burkolaton, de a földes, füves szakaszok dominálnak.
A 451-es út kereszteződését elérve (73,1 tkm), figyelmesen keljünk át! Az út a kanyarulat miatt rosszul belátható: füleljünk is, ne csak szétnézzünk! Kicsivel odébb keresztezzük a 147-es számú vasútvonalat, melynél ránk bízták a szabad átjutás ellenőrzését. Rövidesen elhaladunk a Szilágyi-gátőrház mellett (73,9 tkm).
A Tisza töltésének végét 78,5 tkm- nél érjük el. Innen (0,0 tkm) a Körös töltésén haladunk tovább (bő 4 km-en keresztül aszfaltcsíkon). Elhagyva a Kurca felső végét és vízkormányzási műtárgyait, 2,2 tkm-nél a Zalotai gátőrház és Magyartés házai következnek. Első terepi ellenőrzőpontunkat (018QR) a Bökényi duzzasztónál érjük el (5,4 tkm), mely a legrégebbi hazai vasbeton vízépítési műtárgy.
Az ártéri oldalon elhelyezkedő raktárépületet elhagyva, a kőhajót elérve, az utolsó tölgyfán (ártéri, É oldal) találjuk a pontot.
(Legyünk figyelmesek! Ez a tábla és póttáblája rendhagyó módon helyezkedik el. Az állandó túráink ellenőrzőpontjaként építettük ki, melyek nyomvonalai az ellenkező irányból érkeznek. Így érkezésünkkor nehezebben kerül a látómezőnkbe.)

3. résztáv: /Bökényi duzzasztó - Kunszentmárton / Szőrmegyár/
Teljesítésigazolást követően, az első szakaszon komfortosabb haladást biztosít a mentett oldali töltéspadka, a következő (zalotai) rámpáig. Ezután az árvízvédelmi műtárgy koronája a jobb választás. (A nyomvonal is a fentiek szerint fut.) 12,2 tkm-nél haladunk el a Jaksori gátőrház mellett.
Kunszentmártont elérvén, szépen felújított sétány fogad bennünket. Balról a Körös, jobbról a település házai, szemben a Szent Márton Plébánia kecses tornyú templomának látványaAz első hidat elérve - mely a település első Hármas-Körös-hídja is egyben - keljünk át rajta! Aktuális ellenőrzőpontunkat (031QR) a túlsó oldali, a holtágtól távolodóan DK-i irányba induló (aszfaltos) töltésvégnél találjuk. Az egykori szőrmegyár telepének sarkánál, egy kőrisfán, az út jobb (ÉK) oldalán.

4. résztáv: /Kunszentmárton / Szőrmegyár - Körös-zugi piros / pihenő-6/
Csekkolást követően a töltésen futó aszfaltcsíkon haladva, íveit követve érünk át Szelevénybe. A mentett oldalon szép szikes puszta terül el, mely minden évszakban tud látványosságot biztosítani az erre fogékonyaknak. Majd elhagyjuk 17,1 tkm szelvényben a Szelevényi gátőrházat is, 10,1 tkm-nél pedig a Tóközei szivattyútelepet.
A település határát 10 tkm-nél érjük el. De itt ne az úton, hanem balra tartva (D) a Bereczky László sétányon haladjunk tovább. Itt, a leágazásnál, a sorompó és a feszület között közkút is fellelhető.
A rövid sétány túlsó felén egy tolózár van kiállítva: a sétány névadó vízügyi szakemberének munkássága emlékére.
Természetesen a töltéskoronán vezet nyomvonalunk tovább, mely a Tőkefoki gátőrházig (4,4 tkm) még aszfaltborítású. E szakaszon 7,8 tkm-nél találkozunk a mentett oldalon az utolsó, jól belátható Körös-holtágak egyikével. A gátőrháztól a Körös-zugi piros sávjelzés is alánk kerül, mely a Tisza túlsó oldaláig lesz útitársunk. Utolsó Körös-menti ellenőrzőpontunkat az 1,2 tkm-nél található pihenőhely egyik középső oszlopán találjuk, a mentett oldalon, a töltés tövében (533QR).

5. résztáv: /Körös-zugi piros / pihenő-6 - Körös-torok (1)/
Igazolást követően kisvártatva elérjük a már régen várt 0 tkm-et. Vártuk, mert túl nagyok voltak a kezdeti számok, és vártuk, mert a megelőző néhány kilométeren a töltés tetején található kavicsos „feltét” már idegőrlővé vált. Ez a betontömb tudatja velünk, hogy rövidesen ez is megszűnik. Az ismét növekvő számok jelzik: itt már a Tisza töltésén haladunk. 2,1 tkm-nél, az aszfaltos rámpánál a 4513-as út keresztezi a gátat, melyen balra, az ártéri oldalra kanyarodva gurulunk le. De közben - itt a rámpa túlsó oldalán - egy árvízvédelmi emlékmű kínál látnivalót, melyet a 2006-os árhullám elleni védekezés emlékére emeltek.
Mire elfogy a lejtő biztosította lendületünk, elérjük a közel s távol egyedülálló pontonhidat. E híd visz át a csongrádi töltésszakaszra.
Felérve a gát tetejére balra (DK) kell fordulnunk. Ezt az aszfaltcsíkot kövessük egészen a méltán híres Körös-toroki szabadstrandig. Odaérve ne menjünk le a rámpán, hanem kissé odébb (275 m), a mindkét oldalra lefutó lépcsőn, az ártér felől található ellenőrzőponthoz menjünk le (534 QR), mely a nyárfa törzsén vár.

6. résztáv: /Körös-torok (1) - Körtefa / Sziget/
Visszatérve a töltéskoronára eredeti irányunkba haladjunk tovább, egészen a 45-ös főút hídjáig. A hídra történő feljutás és az úton történő átkelés ismét figyelmet kíván!
A túlsó oldali töltést elérve jobbra (DDK) fordulva már bejárt, ismert szakaszra kerülünk. A gátat kövessük egész a 68,5 fkm szelvényig, eleinte aszfalton, később földúton. 
(Közben, az égbeszökő kéménynél a Szentesi Szivattyútelep látható, mely még őrzi eredeti gőzhajtású berendezéseit.)
A töltéskoronáról letérnünk a már ismerős, idefelé bejárt rámpán kell, a mentett oldal felé. Az aktuális ellenőrzőpont (már egyszer beolvasott 512QR), az aszfaltos lejtő alján jobbról található. De most is igazolnunk kell ittjártunkat!

7. résztáv: /Körtefa / Sziget - Cél (rendezvény)/
Jöhet a célegyenes! A túra elején bejárt utat és a nyomvonalat követve térjünk vissza a Rajt-Cél területre! De ne feledkezzünk meg a főutak kereszteződésein történő figyelmes átkelésről, valamint a célban történő kódbeolvasásról sem 
(502QR)!

Feldolgozták: Virág Olga Hernyik AndrásValkai ÁrpádBaráth László

Letölthető háttéranyagok:
(Nyomtatás: Word formátumot állólapként befűzött A4-re, utólagos A5-re vágással, PDF-et A5-ös állólapra javasolt.)
Ellenőrzőpont leírása (név, kód, elhelyezkedés, fellelhetőség)WordPDF
Ellenőrzőpont és résztáv adatok (név, kód, koordináta, hossz és távolsági adat)WordPDF
Szintidő és rész-szintidő adatok: WordPDF
Útleírás: WordPDFVersenykiírás vándorserleg elnyerésére!
Kiírás: https://www.szenteskor.hu/dokumentumok/vandorderlegkiiras.pdf
Demókép: https://www.szenteskor.hu/dokumentumok/vandorserlegkepdemo.jpg

Lenne egy kérésünk feléd! Tiszteld meg munkánkat és befektetett erőforrásainkat azzal, hogy a Szent-S-kör rendszerében látható módon teljesíted túráinkat, használod nyomvonalainkat, túraleírásainkat! Köszönjük.

Ha a túra leírásához módosítási javaslatod van, kérlek küldd el nekünk a turak@jupat.hu e-mail címre!

Támogatók, segítők:
Médiapartnerek:
Honlap működtetők: