Útvonal leírása
Túrakód: TK_K-k_Ocs
Túranév: Terepkerékpáros / Körös-körül / Öcsöd
Szilárd burkolat: 41 %
Nehézség:
Táv: 100.9 km
Szintidő: 07:29
Telj. idő: 10:18
Feltöltve: 2020.06.17.
Frissítve: 2024.03.26.
Bejárva:   2024.03.23.

Teljesítésigazolás választható módjai: 


Teljesítménytúránk 11 résztávból áll. Teljesítése 12 ellenőrzőpont-igazolást igényel. 
(A Körös töltésén, szinte végig a Körös-Maros Nemzeti Park mentén halad.)
rajt és a cél ugyanott, de más QR-kóddal található: Rajt (rendezvény) / 501QR /, Cél (rendezvény) 
502QR N46 39.162 E20 15.197. 
Az épület közelében van lehetőség parkolásra is.
(A túra navigációjának elsődleges anyaga a letölthető nyomvonal. Ennek használata, vagy helyismeret hiányában nem ajánlott elkezdeni a túrát! A leírás nem helyettesíti a nyomvonal használatát, csupán kiegészíti azt.)


1. résztáv: /Rajt-Cél (Dózsa-ház) - Körtefa / Sziget/
A rajt QR-kód beolvasását követően észak felé, a boltíves hídtól távolodóan induljunk: a Kurca partján. Elérve az Ifjúsági Ház hídját, már a Janó György sétányon haladunk, a Pusztai László sporttelep kerítésének sarkáig. Itt balra (NY) fordulva a Hegedűs László utcába, mely a főutat követően, de irányváltás nélkül a Dr. Váradi Lipót Árpád utcában folytatódik. Ez az utca ki is vezeti a túrázót a lakott területről. A lakóépületeket elhagyva rövidesen át kell kelnünk a 451-es főúton. Mindkét átkelésre fordítsunk jelentős figyelmet, de itt a közlekedés nagyobb sebessége miatt jelentősebbet!
Az út túlsó oldalán már a vadon vár ránk. Alattunk földút, mellettünk mezőgazdasági területek, tanyák, családi gazdaságok. Egyenesen haladva, 2,1 km után érünk ismét aszfaltútra. Itt jobbra (É) fordulva, kissé távolabb (340 m), baloldalon (ÉÉNY), egy körtefán vár ránk első terepi ellenőrzőpontunk (512QR), a tanyatelek mellett.

2. résztáv: /Körtefa / Sziget - Bökényi duzzasztó/
A pontbeolvasást követően az aszfaltcsík felvezeti a túrázót az árvízvédelmi töltés tetejére (68,5 fkm).
Itt jobbra (KÉK) fordulva a töltéskoronán haladunk tovább, gyakorlatilag a fordulópontig (67,6 fkm). Ez jelentősen megkönnyíti a navigációt. Azonban - az ellenőrzőpontokon történő „túlszaladás” elkerülése érdekében - „legyünk képben”, hogy mikor érünk a pont/pontok közelébe. Erre kettő segítséget tudunk adni. Az egyik a pontok közötti távolság, a másik a pontok tkm (töltéskilométer-szelvény) szerinti elhelyezkedése.
(Ez a szelvényezettség a töltéskoronán, villanykaró-gyámokon, vagy külön oszlopokon, betontömbökön van feltüntetve, többnyire 100 méteres megosztásban, a torkolattól növekvően.)
A töltéskoronán váltakozva haladunk földúton, illetve szilárd burkolaton, de a földes, füves szakaszok dominálnak.
A 451-es út kereszteződését elérve (73,1 tkm), figyelmesen keljünk át! Az út a kanyarulat miatt rosszul belátható: füleljünk is, ne csak szétnézzünk! Kicsivel odébb keresztezzük a 147-es számú vasútvonalat, melynél ránk bízták a szabad átjutás ellenőrzését. Rövidesen elhaladunk a Szilágyi-gátőrház mellett (73,9 tkm).
A Tisza töltésének végét 78,5 tkm- nél érjük el. Innen (0,0 tkm) a Körös töltésén haladunk tovább (bő 4 km-en keresztül aszfaltcsíkon). Elhagyva a Kurca felső végét és vízkormányzási műtárgyait, 2,2 tkm-nél a Zalotai gátőrház és Magyartés házai következnek. Első terepi ellenőrzőpontunkat (018QR) a Bökényi duzzasztónál érjük el (5,4 tkm), mely a legrégebbi hazai vasbeton vízépítési műtárgy.
Az ártéri oldalon elhelyezkedő raktárépületet elhagyva, a kőhajót elérve, az utolsó tölgyfán (ártéri, É oldal) találjuk a pontot.
(Legyünk figyelmesek! Ez a tábla és póttáblája rendhagyó módon helyezkedik el. Az állandó túráink ellenőrzőpontjaként építettük ki, melyek nyomvonalai az ellenkező irányból érkeznek. Így érkezésünkkor nehezebben kerül a látómezőnkbe.)

3. résztáv: /Bökényi duzzasztó - Kunszentmárton / Kádfürdő/
Teljesítésigazolást követően, az első szakaszon komfortosabb haladást biztosít a mentett oldali töltéspadka, a következő (zalotai) rámpáig. Ezután az árvízvédelmi műtárgy koronája a jobb választás. (A nyomvonal is a fentiek szerint fut.) 12,2 tkm-nél haladunk el a Jaksori gátőrház mellett.
Kunszentmártont elérvén, szépen felújított sétány fogad bennünket. Balról a Körös, jobbról a település házai, szemben a Szent Márton Plébánia kecses tornyú templomának látványa. Az első hidat elérve (17,7 tkm) - mely a település első Hármas-Körös-hídja is egyben, át kell haladnunk a hídfőn, hogy a rámpát követően, az egykori (mára romos) fürdőépület előtt, a mentett oldalon felkeressük aktuális ellenőrzőpontunkat (525QR), egy fán.

4. résztáv: /Kunszentmárton / Kádfürdő - Hármas-Körös 27,1 tkm / B/
Csekkolást követően, aszfaltúton mehetünk tovább a 44-es út kereszteződéséig (19 tkm), mely ismét figyelmet igényel. Kissé arrébb a 45-ös főúton kel átkelnünk rézsútosan, több sáv forgalmához igazodva.
19,8 tkm-nél a 130-as vasútvonal sínpárján kell átjutnunk, szétnézést követően. E szakaszon több rövidebb szilárdburkolatú szakaszt is megtapasztalhatunk, változó minőségben. 20,7 tkm-nél haladunk el a Papgáti gátőrház mellett, hogy rövidesen átbújhassunk az új M44-es út alatt.
Ismét töltéskoronára érve, hosszasan földút vár ránk, többnyire gyéren kijárt felülettel, időnként nehezen szerethető minőségben. Elhagyva a mentett oldali holtág felső, ÉK-i végét is (22,8 tkm), még néhány kanyarulat és elérjük a 526QR ellenőrzőpontot (27,1 tkm), egy akáctörzsön, melynél szinte teljesen eltűnik a gát. No, nem a kubikusok lustasága miatt, hanem a környezet magasabb talajszintje okán.

5. résztáv: /Hármas-Körös 27,1 tkm / B - Öcsödi gátőrház/
Elhagyva a környék egyetlen fáját, e QR-kóddal a „tarsolyunkban”, átadhatjuk magunkat ismét a menetszél simogatásának és a Nemzeti Park látványának. Itt kint a vadonban, mindentől távol, nyugalomban tekerhetünk.
29,9 tkm-nél találkozunk egy ritka, nem mindennapi elágazással. „Y”-ban leválik egy másik, némileg alacsonyabb töltés. Haladjunk egyenesen tovább, a magasabb ágon! Ez egy régi töltésszakasz és már az öcsödi holtágat szegélyezi. Ellenőrzőpontunk (527 QR) a 4627-es út keresztezését követően, az Öcsödi gátőrháznál van a 31,8 tkm szelvényben, a villanypóznán.

6. résztáv: /Öcsödi gátőrház - Hármas-Körös 23,4 tkm / J/
Csekkolást követően, keljünk át a hídon. Elérve túlsó oldali töltést, a 34,4 tkm szelvénybe érkezünk. Ezt kell 0-ra fogyasztanunk, hogy a csongrádi pontonhíd közelébe érjünk. No de ne rohanjunk ennyire előre!
Kicsivel odébb, a Nagykunsági Főcsatorna torkolata és vízkormányzási műtárgyai mellett/felett visz a túra nyomvonala. Ez is némi szemlélődést érdemlő helyszín.
31,1 tkm-nél ismét gátőrházat hagyunk magunk mögött, 27,8 tkm-nél. Itt belső ártéri holtágban gyönyörködhetünk. Kedvelem ezt a szakaszt! Hatalmas ívek, nyugalom, békesség, be-bevillanó holtág részletek. Aktuális ellenőrzőpontunkat (532 QR) egy felszámolt gátőrház kiszáradt teleksarki fenyőjén találjuk (23,4 tkm).

7. résztáv: /Hármas-Körös 23,4 tkm / J - Kunszentmárton / Szőrmegyár / pót pont/
Továbbhaladva még érinthetjük a vadont, de rövidesen az M44-es pályája alatt átbújva keresztezzük nyomvonalát, (19,5 tkm) kissé odébb (19,7 tkm) sorompóval biztosított duplasínpáros vasútátjáró következik (130 és a 146-os vonalak).
(Ha esetleg zárva találnád, ne kérj időjóváírást! A sporthoz szerencse is kell. Sok éve járom e vidéket, de ritkán fordult elő, hogy vízszintes helyzetben találjam.)
17,1 tkm szelvényben érjük el a 44-es főutat. Az átkelés ismét alapos körültekintést kíván. Átjutva még egy kurta, füves töltésszakaszon, legurulunk a régi, Kunszentmártonról kivezető műútra. Itt balra (DDK) kell fordulni. Röviddel odébb (145 m), jobbról (NYDNY) ártézi kútnál frissíthetünk, mely a géptelep kerítésének tövében található.
Aktuális ellenőrzőpontunk (031QRP) az eddigieknél némileg nagyobb figyelmet igényel, hisz rendhagyó! Más a színvilága, nehezebben észrevehető. Ez a pont egy másik túránk pót ellenőrzőpontja, ezért tér el a megjelenése az eddig megszokottakétól. Rátalálni az egykori Szőrmegyár épületeinek sarkánál fogunk: a Nemzeti Park táblájának oszlopán, a jobbra induló (DNY) aszfaltos kiágazás (ismét töltés) szegletében.

8. résztáv: /Kunszentmárton / Szőrmegyár / pót pont - Körös-zugi piros / pihenő-6/
Csekkolást követően a töltésen futó aszfaltcsíkon haladva, íveit követve érünk át Szelevénybe. A mentett oldalon szép szikes puszta terül el, mely minden évszakban tud látványosságot biztosítani az erre fogékonyaknak. Majd elhagyjuk 17,1 tkm szelvényben a Szelevényi gátőrházat is, 10,1 tkm-nél pedig a Tóközei szivattyútelepet.
A település határát 10 tkm-nél érjük el. De itt ne az úton, hanem balra tartva (D) a Bereczky László sétányon haladjunk tovább. Itt, a leágazásnál, a sorompó és a feszület között közkút is fellelhető.
A rövid sétány túlsó felén egy tolózár van kiállítva: a sétány névadó vízügyi szakemberének munkássága emlékére.
Természetesen a töltéskoronán vezet nyomvonalunk tovább, mely a Tőkefoki gátőrházig (4,4 tkm) még aszfaltborítású. E szakaszon 7,8 tkm-nél találkozunk a mentett oldalon az utolsó, jól belátható Körös-holtágak egyikével. A gátőrháztól a Körös-zugi piros sávjelzés is alánk kerül, mely a Tisza túlsó oldaláig lesz útitársunk. Utolsó Körös-menti ellenőrzőpontunkat az 1,2 tkm-nél található pihenőhely egyik középső oszlopán találjuk, a mentett oldalon, a töltés tövében (533QR).

9. résztáv: /Körös-zugi piros / pihenő-6 - Körös-torok (1)/
Igazolást követően kisvártatva elérjük a már régen várt 0 tkm-et. Vártuk, mert túl nagyok voltak a kezdeti számok, és vártuk, mert a megelőző néhány kilométeren a töltés tetején található kavicsos „feltét” már idegőrlővé vált. Ez a betontömb tudatja velünk, hogy rövidesen ez is megszűnik. Az ismét növekvő számok jelzik: itt már a Tisza töltésén haladunk. 2,1 tkm-nél, az aszfaltos rámpánál a 4513-as út keresztezi a gátat, melyen balra, az ártéri oldalra kanyarodva gurulunk le. De közben - itt a rámpa túlsó oldalán - egy árvízvédelmi emlékmű kínál látnivalót, melyet a 2006-os árhullám elleni védekezés emlékére emeltek.
Mire elfogy a lejtő biztosította lendületünk, elérjük a közel s távol egyedülálló pontonhidat. E híd visz át a csongrádi töltésszakaszra.
Felérve a gát tetejére balra (DK) kell fordulnunk. Ezt az aszfaltcsíkot kövessük egészen a méltán híres Körös-toroki szabadstrandig. Odaérve ne menjünk le a rámpán, hanem kissé odébb (275 m), a mindkét oldalra lefutó lépcsőn, az ártér felől található ellenőrzőponthoz menjünk le (534 QR), mely a nyárfa törzsén vár.

10. résztáv: /Körös-torok (1) - Körtefa / Sziget/
Visszatérve a töltéskoronára eredeti irányunkba haladjunk tovább, egészen a 45-ös főút hídjáig. A hídra történő feljutás és az úton történő átkelés ismét figyelmet kíván!
A túlsó oldali töltést elérve jobbra (DDK) fordulva már bejárt, ismert szakaszra kerülünk. A gátat kövessük egész a 68,5 fkm szelvényig, eleinte aszfalton, később földúton. 
(Közben, az égbeszökő kéménynél a Szentesi Szivattyútelep látható, mely még őrzi eredeti gőzhajtású berendezéseit.)
A töltéskoronáról letérnünk a már ismerős, idefelé bejárt rámpán kell, a mentett oldal felé. Az aktuális ellenőrzőpont (már egyszer beolvasott 512QR), az aszfaltos lejtő alján jobbról található. De most is igazolnunk kell ittjártunkat!

11. résztáv: /Körtefa / Sziget - Cél (rendezvény)/
Jöhet a célegyenes! A túra elején bejárt utat és a nyomvonalat követve térjünk vissza a Rajt-Cél területre! De ne feledkezzünk meg a főutak kereszteződésein történő figyelmes átkelésről, valamint a célban történő kódbeolvasásról sem 
(502QR)!

Feldolgozták: Virág Olga Hernyik AndrásValkai ÁrpádBaráth László

Letölthető háttéranyagok:
(Nyomtatás: Word formátumot állólapként befűzött A4-re, utólagos A5-re vágással, PDF-et A5-ös állólapra javasolt.)
Ellenőrzőpont leírása (név, kód, elhelyezkedés, fellelhetőség)WordPDF
Ellenőrzőpont és résztáv adatok (név, kód, koordináta, hossz és távolsági adat)WordPDF
Szintidő és rész-szintidő adatok: WordPDF
Útleírás: WordPDFVersenykiírás vándorserleg elnyerésére!
Kiírás: https://www.szenteskor.hu/dokumentumok/vandorderlegkiiras.pdf
Demókép: https://www.szenteskor.hu/dokumentumok/vandorserlegkepdemo.jpg

Lenne egy kérésünk feléd! Tiszteld meg munkánkat és befektetett erőforrásainkat azzal, hogy a Szent-S-kör rendszerében látható módon teljesíted túráinkat, használod nyomvonalainkat, túraleírásainkat! Köszönjük.

Ha a túra leírásához módosítási javaslatod van, kérlek küldd el nekünk a turak@jupat.hu e-mail címre!

Támogatók, segítők:
Médiapartnerek:
Honlap működtetők: