Útvonal leírása
Túrakód: TK-S
Túranév: Kerékpáros Terep-túra sprinttáv
Szilárd burkolat: 44 %
Nehézség:
Táv: 23.7 km
Szintidő: 01:45
Telj. idő: 02:25
Feltöltve: 2020.10.20.
Frissítve: 2022.08.20.
Bejárva:   2021.07.31.

ÁTTEKINTŐ NÉZET


Teljesítménytúránk 4 résztávból áll. Teljesítése 5 ellenőrzőpont-igazolást igényel. 
rajt és a cél ugyanott található: Rajt-Cél (Dózsa-ház) / 001QR / N46 39.154 E20 15.191. 

Az épület közelében van lehetőség parkolásra is.
(A túra navigációjának elsődleges anyaga a letölthető nyomvonal. Ennek használata, vagy helyismeret hiányában nem ajánlott elkezdeni a túrát! A leírás nem helyettesíti a nyomvonal használatát, csupán kiegészíti azt.)
Amennyiben inkább kirándulnál, túráznál a nyomvonalon, az
 ITT elérhető leírást, túrát javasoljuk!
Pályakorrekció! (Részletek a túraleírás alján.)


1. résztáv: /Rajt-Cél (Dózsa-ház) - Bereklapos/
A rajt QR-kód beolvasását követően dél (D) felé, a boltíves híd irányába induljunk. A hídon át kell kelni. A túlsó oldalon haladjunk végig a Liget soron, majd jobbra (NY) fordulva Szent Anna utca, Örvény sor, Kis utca útvonalon folytassuk utunkat. A Mentő utcát elérve balra (D) fordulva haladjunk tovább. A Farkas Antal utca betorkolásánál balra tartva, (DDNY) a Mentő utcán továbbhaladva hagyjuk el a település határát. Kicsivel odébb (1 km) keresztezzük a 451-es főutat. A nagy forgalom miatt továbbhaladás előtt alaposan tekintsünk körül és álljunk meg! Rövidesen a Bereklapos külterületi rész következik. Itt találkozunk először ellenőrzőponttal (002QR), jobbunkon, kicsivel a Kurca-híd lejárata után, mely egy nyárfára van kihelyezve.

2. résztáv: /Bereklapos - Kórógy-ér (1)/
Rögtön az ellenőrzőpont után, a kereszteződésben forduljunk balra (DK). 40 m megtétele után lehetőségünk nyílik az ártézi kútnál vízkészletünk feltöltésére az ún. „beugróban”. Az aszfaltcsíkot követve kijutunk a lakóépületek közül, ahol rövid murvás út, majd az utolsó házat is elhagyva földút következik. A rövid, szikes rész ívét elhagyva kicsiny emelkedőn feljutva, az első lehetőségnél balra (KDK) kell kitérnünk.
Mostantól szenteljünk nagyobb figyelmet a nyomvonal szemmel tartásának! Az út szinte a 130-as vasútvonal, és a vele párhuzamosan futó 4521-es út (Szegvári út) eléréséig egyenes, csupán a szakasz végén kell „Z” alakban -egy rövid emelkedőt leküzdve- megtörnünk. A vasúti átjáróban ránk bízzák a biztonságos átkelés eldöntését, nincs jelző berendezés. Az aszfaltcsíkot elérve jobbra (DDK) kel fordulnunk egy kurta kicsiny szakaszra (105 m), majd balra (KÉK) letérnünk, ismét földútra, a feszület mellett. E szakaszon gurulunk el a környék kunhalmainak egyike mellett (Sáp-halom), melyet balunkon láthatunk. A földút itt-ott eltér az egyenestől. Lefordulnunk az első jobbra (DDK) kínálkozó lehetőségnél kell majd, szűk egy kilométerre a ráfordulástól, a füves repülőtér területének sarkánál. Ezen az úton csak egy rövid szakaszt megyünk (415 m), hogy a korábbi irányunkat tartva kijuthassunk a 45-ös főútra. Az oda átvezető szakasz murvás. A rákanyarodáskor egy tábla próbál elriasztani bennünket a szakasztól, de igyekezzünk nem észrevenni. Nem nekünk, hanem a nehéz mezőgazdasági gépek részére lett kihelyezve.
A főutat elérve, figyelem szükséges a felhajtáskor, de az útpadka némi segítségünkre lehet. Itt is rövid, 65 m-es szakaszt kell csak megtennünk, de a balra (K) történő fordulás jelentős körültekintést igényel! (Az úttest jobb szélén történő leállás lehet a legbiztonságosabb megoldás, amennyiben a forgalmi helyzet nem engedi a „lendületből történő" kanyarodást!) A megkezdett földút kissé odébb lévő ívében található a következő ellenőrzőpont (059QR), az „A” villanypózna oszlopán.

3. résztáv: /Kórógy-ér (1) - Téglagyári kőris-sor/
Ismét nyeregbe pattanva, kövessük a földutat, egészen a merőlegesen futó másik útba történő betorkolásig. Itt balra (ÉNY), majd 580 m-t követően jobbra (ÉK) kanyarodva mezőgazdasági telep körzetébe kerülünk. Itt részben az aszfaltozott út, részben egy furcsa érzés hoz változást. Az a benyomásunk támad, mintha a telep belterületén lennénk, hisz mindkét oldalunkon a gazdasághoz tartozó létesítmények húzódnak. De mire átgondolnánk a helyzet okozta érzésünket, ki is gurulunk az út ezen szakaszáról.
Elérve a 4406-os utat (Lapistói út), balra (ÉNY) kell tartanunk. A 900 m-re lévő balos ívben már el is hagyjuk a gyorsan megszokott aszfaltút kényelmét, ismét belevágunk a vadonba. Habár fokozatosan, először javított talajúton. E szakasz -egész a következő aszfaltcsíkig, mely a 4642-es számú Fábiáni út lesz- nagyobb figyelmet igényel a helyes útirány érdekében. Fontos a nyomvonal kontroll alatt tartása! Több kanyarulattal odébb, cikk-cakkban haladva érkezünk el utolsó terepi ellenőrzőpontunkhoz (060QR), egy hangulatos kőrissorral határolt útszakaszon. De addig egy kunhalom -ismét „karnyújtásnyira”- kerül mellénk, és némi pusztás élményünk, valamint „világvégére kerültem” érzésünk is lehet.

4. résztáv: /Téglagyári kőris-sor - Rajt-Cél (Dózsa-ház)/
Csekkolást követően, kigurulva a fák közül, látómezőnkbe bekerülnek az egykori téglagyár romos épületei, valamint jobbunkon egy bányató, mely a medrében meredező elszáradt fákkal érdekes és furcsa képet mutat. 
A „T” kereszteződésben jobbra (É) tartva, a túra nehezebben szerethető, rázósabb útviszonyt kínáló 1,5 km-es szakasza vár ránk. E szakasz vége felé keresztezzük a 147-es számú vasutat, melynél ismét mi döntünk a biztonságos átkelés időpontjáról. Az aszfaltút elérése már a város peremének közeledtét is jelenti, ahol különösebb navigáció nélkül is a balra (NY) fordulás lesz a kézenfekvő. A körforgalomtól kerékpárút vezeti be a túrázót a sorompóval ellátott vasúti átjáróig. Átkelve jobbra (É) vesszük az irányt, hogy a városban kisebb forgalmú utcákon át térjünk vissza a kiindulópontra. Ebben a nyomvonal lesz legfőbb segítségünk. (Kolozsvár u., Bercsényi u., Bajcsy-Zsilinszky u., Arany János u., Ifjúsági sétány, Janó sétány).
Ne felejtsük el, most is kezelnünk kell a teljesítésigazolást az általunk választott módon!

Feldolgozták: Virág Olga, Hernyik AndrásValkai ÁrpádBaráth László

Letölthető háttéranyagok:
(Nyomtatás: Word formátumot állólapként befűzött A4-re, utólagos A5-re vágással, PDF-et A5-ös állólapra javasolt.)
Ellenőrzőpont leírása (név, kód, elhelyezkedés, fellelhetőség)WordPDF
Ellenőrzőpont és résztáv adatok (név, kód, koordináta, hossz és távolsági adat)WordPDF
Szintidő és rész-szintidő adatok: WordPDF
Útleírás: WordPDF

Pályakorrekció
A túra pályáján opcionális pályakorrekció történt felhasználói visszajelzések, igények alapján.
Ezen korrekció nem pályanyomvonal módosítás! Ez lehetőség a felhasználók számára a felmerült kényelmetlenség „orvoslására”, opcionálisan választható nyomvonal kiegészítés. 
A módosítást kettő formában és kettő formátumban tesszük elérhetővé! Letölthető csak a korrekciós szakasz, valamint a túra teljes nyomvonala is, mely a korrekciós nyomvonalon fut. Mind a kettő verzió hozzáférhető .gpx, vagy .gdb formátumban.

A teljesítményorientált felhasználók számára jelentett/jelenthetett problémát az utolsó résztávnál, a városi szakaszon, a sorompó zárása esetén kapott „büntetőidő”. 
Az opcionális nyomvonal lehetőséget teremt a 45-ös fűút mentén futó kerékpárúton (É-i irányban), a Nagyhegyszéli út érintésével a kissorompón keresztül történő „vasútleküzdésre”.
(Itt, ritkábban szembesül a felhasználó zárt sorompóval.)

Csak korrekció .gpx formátum: 
https://www.szenteskor.hu/turaanyagok/kerekpart/TK-S/TK-S_opc_AIG.gpx
Korrigált nyomvonal egyben . gpx formátum: 
https://www.szenteskor.hu/turaanyagok/kerekpart/TK-S/TK-S_o_AIG.gpx
Csak korrekció .gdb formátum: 
https://www.szenteskor.hu/turaanyagok/kerekpart/TK-S/TK-S_opc_garmin.gdb
Korrigált nyomvonal egyben . gdb formátum:
https://www.szenteskor.hu/turaanyagok/kerekpart/TK-S/TK-S_o_garmin.gdb
Versenykiírás vándorserleg elnyerésére!
Kiírás: https://www.szenteskor.hu/dokumentumok/vandorderlegkiiras.pdf
Demókép: https://www.szenteskor.hu/dokumentumok/vandorserlegkepdemo.jpg


Túravezetéssel kapcsolatos információk ITT.
GPS igénylésével kapcsolatos információk ITT.
Kerékpár igénylésével kapcsolatos információk ITT.


ÁTTEKINTŐ NÉZET
1. résztáv:
 
Rajt-Cél  (Dózsa-ház) - Bereklapos
Táv: 4 / 4 km 
Ellenőrzőpont: 002QR / N46 37.462 E20 13.750
(Az út ÉÉNY-i felén, egy nyárfa DDK-i oldalán)

2. résztáv: Bereklapos - Kórógy-ér (1)
Táv: 7,2 / 11,2 km 
Ellenőrzőpont: 059QRN46 36.490 E20 17.913
(A födút ívében, a tanyatelekkel átellenben, az út DK-i oldalán egy „A” villanypózna támoszlopának NY-i oldalán)

3. résztáv: Kórógy-ér (1)  - Téglagyári kőris-sor
Táv: 6,9 / 18,2 km 
Ellenőrzőpont: 060QR / N46 38.613 E20 17.771
(Az út D-i oldalán, a kőris-sor egyik fájának ÉK-i oldalán)

4. résztáv: Téglagyári kőris-sor - Rajt-Cél  (Dózsa-ház)
Táv: 5,6 / 23,7 km 
Ellenőrzőpont: 001QR / N46 39.154 E20 15.191
(A Dózsa-ház D-i falának, K-i sarkán)

Lenne egy kérésünk feléd! Tiszteld meg munkánkat és befektetett erőforrásainkat azzal, hogy a Szent-S-kör rendszerében látható módon teljesíted túráinkat, használod nyomvonalainkat, túraleírásainkat! Köszönjük.

Ha a túra leírásához módosítási javaslatod van, kérlek küldd el nekünk a turak@jupat.hu e-mail címre!

Támogatók, segítők:
Médiapartnerek:
Honlap működtetők: