Útvonal leírása
Túrakód: K-U
Túranév: Kerékpár ultratáv
Szilárd burkolat: 99 %
Nehézség:
Táv: 181.3 km
Szintidő: 10:30
Telj. idő: 12:00
Feltöltve: 2020.01.07.
Frissítve: 2020.03.06.
Bejárva:   2020.09.08.

Teljesítménytúránk 18 résztávból áll. Teljesítése 19 ellenőrzőpont-igazolást igényel.
A rajt és a cél ugyanott található: Rajt-Cél (Dózsa-ház) / 001QR / N46 39.154 E20 15.191.

Az épület közelében van lehetőség parkolásra is.
(A túra navigációjának elsődleges anyaga a letölthető nyomvonal. Ennek használata, vagy helyismeret hiányában nem ajánlott elkezdeni a túrát! A leírás nem helyettesíti a nyomvonal használatát, csupán kiegészíti azt.)
Amennyiben inkább kirándulnál, túráznál a nyomvonalon, az
ITT elérhető leírást, túrát javasoljuk!


1. résztáv: /Rajt-Cél (Dózsa-ház) - Pusztai-féle szélmalom/
A rajt QR-kód beolvasását követően délre (D) a boltíves híd irányába induljunk, majd keljünk át rajta. A túlsó oldalon haladjunk végig a Liget soron, majd balra (K) fordulva Szent Anna utca, jobbra térve a (DK) Sáfrán Mihály utca útvonalon haladjunk. Az utca végén balra (K) a Báthory utca következik, mely a Vásárhelyi-útba torkollik. Itt jobbra (DDK) fordulva, az utat követve kijutunk a városból. A település határában, a vasútvonal keresztezését követően jobbra (D), a 4521-es Szegvárra vezető útra kell fordulnunk. A 451-es út felüljárója alatt történő áthaladásunk előtt lesz egy kereszteződés. Itt is tartsunk jobbra. A két település között félúton, bal oldalunkon (K) emelkedik a Sáp-halom. Szegvár határában keresztezzük 130-as számú vasútvonalat, majd a Kinizsi utcán haladva az első lehetőségnél jobbra (É), a Sport utcába kell kanyarodnunk. Innen már látható a
Pusztai-féle szélmalom (1801), mely előtt a diófán találjuk első terepi ellenőrzőpontunkat (003QR).

2. résztáv: /Pusztai-féle szélmalom - Mindszent rév/
Visszatérve a 4521-es útra jobbra (NY), eredeti irányukba forduljunk! Ez az út átvezet bennünket Mindszentre. Még itt a belterületen, a körforgalmat elhagyva, a Kórógy-ér hídját követően kerékpárút fut balunkon, a település külső vonaláig. (Ennek minősége hagy némi kívánnivalót maga után.) A Napkelet utca kiágazásánál ártézi kútnál tölthetjük fel vízkészletünket, melyet a térképen is megtaláltok. Odébb, már a külterületen keresztezzük a Ludas-ér csatornát is. Mindszent határához közel rátérünk az Alföldi Kéktúrára, melynek mentén eljutunk a komplejáróhoz. Ide a piactértől, a belvárosi szakaszon kerékpárúton juthatunk. (A nyomvonalak találkozásánál tartsuk eredeti irányunkat!) A töltés ártéri oldalán, a révészház melletti Nepomuki Szent János szobor szomszédságában leljük fel az ellenőrzőpontot (006QR).

3. résztáv: /Mindszent rév - Mihási út (Kereszt)/
Továbbindulván a bejárt úton haladjunk visszafelé, a benzinkúton kicsivel túl a
nyomvonalak szétválásáig. Itt jobbra fordulva (K), nyílegyenesen továbbmenve eljutunk az ún. Mihási úton (9,4 km), a bő 7 km-re lévő csekkpontunkig (023QR), mely balunkon egy feszület melletti fán található. (Ez az út adott nyomvonalat a kék sávnak sok éven át, a 2019 őszi nyomvonal áthelyezésig.)

4. résztáv: /Mihási út (Kereszt) - 4405-ös út, 1 km/
A Mihási úton továbbhaladva rövidesen elérjük a 45-ös számú főutat közben keresztezve a Ludas-ér csatornát. A 45-ös kereszteződésében balra (É) forduljunk! Balunkon kunhalmot láthatunk 
(Ludas-halom), tetején feszület emelkedik. Erről az útról, 6,7 km-el odébb, a 4405-ös, Derekegyházára vezető út kereszteződésében térjünk le (élesen) jobbra (DK). Aktuális ellenőrzőpontunkat bő egy kilométerre érjük el, jobbról az erdősávnál, egy fa törzsén. (024QR).

5. résztáv: /4405-ös út, 1 km - Furioso Emlékpark/
A 4405-ös úton továbbhaladva, Derekegyháza szélétől kerékpárúton, a nyomvonalak találkozásánál kell jobbra, a tompaháti útra kanyarodnunk. Az első aszfaltos elágazásig együtt haladunk a kék négyszög jelöléssel, közben elhaladva a térképen is jelölt (kissé beljebb elhelyezkedő), 4-es számú ártézi kút mellett. Ha szükséges, frissítsük a kulacsokat! Az aszfaltutak kereszteződésében balra (KDK) kell kanyarodnunk, Tompahát felé.
Innen irányváltás nélkül jutunk a Furioso Emlékparkban található ellenőrzőpont közelébe.
A házak közé érve, a buszmegállónál kell jobbra (DNY), a park irányába fordulnunk. A lovaspark mellé érve keljünk át a kis hídon. Az emlékmű mellet, egy fatörzsén találjuk az igazoláshoz szükséges táblát (009QR).

6. résztáv: /Furioso Emlékpark - Derekegyház (DK)/
Ismét útra kelve, Derekegyházáig az idefele bejárt úton kell haladnunk. A nyomvonalak találkozását elérve, jobbra fordulva (K) menjünk tovább.  Kissé odébb, balunkon 56-os emlékhely látható a kerékpárút mellett.  Ellenőrzőpontunkat a település szélén, a kerékpárút 4405-ös úton történt átvezetése után találjuk, közvetlen az aszfaltcsík mellet, a jobbról lévő fán (025QR).

7. résztáv: /Derekegyház (DK) - Nagymágocs / Platán-sor/
Továbbhaladva, jobbunkon a kerített részen, ezen a vidéken szokatlan vadakat is megpillanthatunk. A kerékpárút végén az útra kényszerülünk. Ótompahát érintését követően, egy rövid szakaszon a kék sávval együtt haladunk. Elérve a mágocsi bekötőutat balra (ÉÉK) kell fordulnunk, hogy szűk 300 m-rel beljebb ismét begyűjtsünk egy ellenőrzőpontot, mely az útszéli platánfák egyikén található (026QR).

8. résztáv: /Nagymágocs / Platán-sor - Horthy-Fa/
Nagymágocsra beérve a nyomvonalak találkozásánál balra (ÉNY) fordulva, kitérőt teszünk a Horthy Fa tövéhez. Közben lehetőség nyílik belesni a Károlyi-kastély kapuján, vagy kár be is mehetünk az impozáns épületegyüttesig. Odébb, a másik oldalon szép faragott szoborcsoport látható. A település határában áthaladunk a Mágocs-ér felet, majd 2,5 km megtételét követően érünk el az ellenőrzőponthoz (010QR), mely az út baloldalán található, az erdő sarkánál.

9. résztáv: /Horthy-Fa - 4448, 4449-es utak elágazása/
A pont rögzítését követően vissza kell mennünk Mágocs központjába, és az időközben kerékpárunk alá került kék sáv jelzést követve, balra (K) kanyarodva átszelni a lakott részt. A házak közül a 4448-as úton távozunk, melyet továbbra is követnünk kell. A kék jelzés leválását követően a mezőgazdasági telepen különös jószágokat is megpillanthatunk az őshonos fajták között. Továbbhaladva ismét a Mágocs-ér keresztezi utunkat. Mielőtt a kereszteződéshez érnénk, igazolnunk kell ittjártunkat, az útszéli akácok egyikén elhelyezett táblánál (027QR).

10. résztáv: /4448, 4449-es utak elágazása - Árpád-halom/
Az aszfaltutak találkozásánál jobbra kell fordulnunk és nyílegyenesen haladva Árpádhalom felé. A településén áthaladva találjuk az Árpád-halom ellenőrzőpontot (011QR).

11. résztáv: /Árpád-halom - Fábiánsebestyén (D)/
A halomról nagy lendületet véve előbb a 4448-as, majd a 4449-es úton, Fábiánsebestyén külterületéig haladunk. (Az útváltás irányváltoztatással nem jár!) Itt még a lakóházak elérése előtt, jobbról az út kanyarulatában, egy fatörzsön található a pont (028QR).

12. résztáv: /Fábiánsebestyén (D) - Cserna-féle szélmalom/
Beljebb a 147-es vasútvonat követően, a kereszteződésben jobbra (K), a 4642-es úton kell haladnunk. Az 51-es km táblát elhagyva, az erdő túlsó sarkán, a csatornán innen, balra (É) a földútra kell kanyarodnunk, hogy a Cserna-féle szélmalom mellett fellelhető kontrollpontunkat felkeressük (012QR).

13. résztáv: /Cserna-féle szélmalom - Eperjes (Focipálya)/
Visszatérve az aszfaltútra, eredeti irányunkat tartva, balra (K) folytatjuk túránkat. Az út Újváros érintésével ér el a 7,3 km-re lévő megyehatárt. Elérve a 4403-as út kiágazását, forduljunk rá (É), mely az útminőség romlásával is jár. I
dőközben összefonódunk a kék sávval, melyet a résztáv hátralévő részében követünk. Eperjes határában, a focipálya sarkánál egy nyárfán vár ránk ellenőrzőpontunk (029QR).

14. résztáv: /Eperjes (Focipálya) - Ecseri templomrom/
Pontkezelést követően át kell haladnunk a településen, majd a túlsó oldalán a tavacskánál balra (NY), de maradva a 4403-as úton, távoznunk a lakóházak közeléből. (Közkút több helyütt, itt a kivezető szakaszon is fellelhető!) Erről az útról a 4402-es útra jobbra (ÉNY) kell letérnünk, mely a második aszfaltos lehetőség a falu szélétől 4 km-re. Ez a Cserebökényi pusztát átszelő 10,7 km-es út, a merevvázas bringát használó, 25 mm-es, 8 bar-os gumit viselőknek nehezen szerethető szakaszokat is tartogat! Cserébe a puszta (számomra csodálatos) látványát adja itt-ott, mely sokakban feledtetni tudja az ezzel járó (szó szerint) megrázó élményeket. Elérve a 4401-es utat jobbra (ÉK) fordulva, bő 300 m után le is térünk róla, balra (ÉNY) a házak irányába. Haladjunk egyenesen. Itt mát
látniis fogjuk balunkon az Ecseri Templomromot, mely ellenőrzőpontunk is (014QR). A rom előtti tégla oszlop/ülőke egyikén találjuk a táblát.

15. résztáv: /Ecseri templomrom - 45-ös út, 4401 elágazás után/
Csekkolást követően, visszatérve a 4401-es útra jobbra (DNY) induljunk! Ez az út elvisz bennünket Kajánújfalu mellett elhaladva a 45-ös út kereszteződéséig (10 km). Itt jobbra (É) fordulva, és 540 métert megtéve érjük el a következő ellenőrzőpontot (030QR), kissé beljebb egy fa törzsén.

16. résztáv: /45-ös út, 4401 elágazás után - Megyehatár-fakereszt/
A főúton tovább haladva, a megyehatáránál találjuk a következő ellenőrzőpontot (016QR), baloldalon, a feszület talapzatán.

17. résztáv: /Megyehatár-fakereszt - Bökényi duzzasztó/
Visszafelé induljunk (jobbra, D), a nyomvonalak találkozásáig, a nagytőkei kiágazásig! Itt jobbra a 4516-os úton a község mellett elhaladva eljutunk a 45121-es út kiágazásáig, ahol ismét találkoznak a nyomvonalak. Eben a kereszteződésben jobbra (ÉNY) fordulva, követve az aszfaltcsík kanyarulatait, kijutunk az
árvízvédelmi töltéshez. A gát koronáján balra (DNY) vezet a nyomvonal. (Száraz időben kevésbé rázós a mentett oldalon, a töltés lépcsőjén húzódó földút.) Szűk egy kilométernyi megpróbáltatást követően érjük el utolsó terepi ellenőrzőpontunkat (018QR), a Bökényi duzzasztót, mely az első hazai létesítésű vasbeton vízépítési műtárgy. A pontot még a kőhajó elérése előtt, az első (ártéri oldal) tölgyfán találjuk.

18. résztáv: /Bökényi duzzasztó - Rajt-Cél (Dózsa-ház)/
Az utolsó résztávot a nagytőkei elágazásig, az idefelé bejárt úton kell megtennünk! Kicsivel az elágazást követően (100 m) jobbra (DNY) indul ki a 45123-as út. Ezen kell továbbhaladnunk követve kanyarulatait, közben keresztezve a Kurcát, mígnem a Tisza töltésén találjuk magunkat. Az aszfaltcsíkunk keresztezi a 147-es számú vasútvonalat, majd némi kitérővel, szilárdburkolaton visz a nyomvonal, mígnem ismét a töltésre kerül. (E kitérő kihagyása, és a töltésen történő folyamatos haladás nem kizáró ok!) Közben kereszteznünk kell a 451-es főutat, mely alapos körültekintést igényel. Odébb, az égbeszökő kéménynél a Szentesi Szivattyútelep látható, mely még őrzi eredeti gőzhajtású berendezéseit. A rámpát elérve a kerékpárút vezet be bennünket a kiindulási pontunkhoz, mely időközben célponttá alakult (001QR).
Ne felejtsük el, most is kezelnünk kell a teljesítésigazolást az általunk választott módon!

Feldolgozták: Füsti-Molnár Viktória, Hernyik András, Valkai Árpád, Baráth László

Letölthető háttéranyagok:
(Nyomtatás: Word formátumot állólapként befűzött A4-re, utólagos A5-re vágással, PDF-et A5-ös állólapra javasolt.)
Ellenőrzőpont leírása (név, kód, elhelyezkedés, fellelhetőség): Word, PDF
Ellenőrzőpont és résztáv adatok (név, kód, koordináta, hossz és távolsági adat): Word, PDF
Szintidő és rész-szintidő adatok: Word, PDF
Útleírás: Word, PDF


Túravezetéssel kapcsolatos információk ITT.
GPS igénylésével kapcsolatos információk ITT.
Kerékpár igénylésével kapcsolatos információk ITT.

Lenne egy kérésünk feléd! Tiszteld meg munkánkat és befektetett erőforrásainkat azzal, hogy a Szent-S-kör rendszerében látható módon teljesíted túráinkat, használod nyomvonalainkat, túraleírásainkat! Köszönjük.

Ha a túra leírásához módosítási javaslatod van, kérlek küldd el nekünk a turak@jupat.hu e-mail címre!

Kapcsolódó túrák
Azonosító Név
4 K-H_D-f Kerékpár hosszútáv D-félkör 1 2 118.5 km 07:00 7
4 K-H_É-f Kerékpár hosszútáv É-félkör 1 2 96.9 km 05:45 6
Támogatók, segítők:
Médiapartnerek:
Honlap működtetők: