Útvonal leírása
Túrakód: TK-U
Túranév: Kerékpáros Terep-túra ultratáv
Szilárd burkolat: 35 %
Nehézség:
Táv: 153.3 km
Szintidő: 10:30
Telj. idő: 12:00
Feltöltve: 2020.01.06.
Frissítve: 2022.12.19.
Bejárva:   2020.09.08.

ÁTTEKINTŐ NÉZET


Teljesítménytúránk 18 résztávból áll. Teljesítése 19 ellenőrzőpont-igazolást igényel.
A rajt és a cél ugyanott található: Rajt-Cél (Dózsa-ház) / 001QR / N46 39.154 E20 15.191.

Az épület közelében van lehetőség parkolásra is.
(A túra navigációjának elsődleges anyaga a letölthető nyomvonal. Ennek használata, vagy helyismeret hiányában nem ajánlott elkezdeni a túrát! A leírás nem helyettesíti a nyomvonal használatát, csupán kiegészíti azt.)
Pályakorrekció! (Részletek a túraleírás alján.)

A 012QR – 014QR nyomvonalszakasz módosítva lett!
Teljesíteni, teljesítést igazolni a korábbi nyomvonal mentén is lehet, a 013QR Csrebökény ellenőrzőpont duplikáltan van kihelyezve, a régi is maradt.
A túra korábbi nyomvonala az alábbi elérési utakon tölthető le:
.gpx: 
https://www.szenteskor.hu/turaanyagok/kerekpart/TK-U/TK-U.gpx
.gdb: 
https://www.szenteskor.hu/turaanyagok/kerekpart/TK-U/TK-U.gdb

Amennyiben inkább kirándulnál, túráznál a nyomvonalon, az ITT elérhető leírást, túrát javasoljuk!


1. résztáv: /Rajt-Cél (Dózsa-ház) - Bereklapos/
A rajt QR-kód beolvasását követően dél (D) felé, a boltíves híd irányába induljunk. A hídon át kell kelni. A túlsó oldalon haladjunk végig a Liget soron, majd jobbra (NY) fordulva Szent Anna utca, Örvény sor, Kis utca útvonalon folytassuk utunkat. A Mentő utcát elérve balra (D) fordulva haladjunk tovább. A Farkas Antal utca betorkolásánál balra tartva, (DDNY) a Mentő utcán továbbhaladva hagyjuk el a település határát. Kicsivel odébb (1 km) keresztezzük a 451-es főutat. A nagy forgalom miatt továbbhaladás előtt alaposan tekintsünk körül és álljunk meg! Rövidesen a Bereklapos külterületi rész következik. Itt találkozunk először ellenőrzőponttal (002QR), jobbunkon, kicsivel a Kurca-híd lejárata után, mely egy nyárfára van kihelyezve.

2. résztáv: /Bereklapos - Pusztai-féle szélmalom/
Rögtön az ellenőrzőpont után, a kereszteződésben forduljunk balra (DK). 40 m megtétele után lehetőségünk nyílik az ártézi kútnál vízkészletünk feltöltésére az ún. „beugróban”. Az aszfaltcsíkot követve kijutunk a lakóépületek közül, ahol rövid murvás út, majd az utolsó házat is elhagyva földút következik. A rövid, szikes rész ívét elhagyva kicsiny emelkedőn állunk rá a Szegvárig tartó egyenes szakaszra. Itt ismét murvás úton érkezünk be a településre. Rögtön az első házak után balunkon (K) már meg is pillanthatjuk a Pusztai-féle szélmalmot (1801), melyet a feszület (1887) előtt elhaladva érünk el. Az ellenőrzőpont (003QR) a malom előtt egy diófán található.

3. résztáv: /Pusztai-féle szélmalom - T3 zsilip (Kurca)/
Kódkezelést követően jobbra (NYÉNY) induljunk, fokozottan figyelve a nyomvonalra. A Kontra utca, Templom utca, Hunyadi János utca útvonalon érünk el a Kurca-híd lejtőjéhez, itt megpillantva Nepomuki Szent János szobrát. Közben elhaladunk a
Kisboldogasszony templom valamint a Jaksa János Helytörténeti gyűjtemény patinás épülete előtt. A híd túlsó oldalán forduljunk jobbra (NYÉNY), majd közvetlen utána balra (DNY) a József Atilla utcába. Egy utcaközzel odébb a sarkon ismét ártézi kútnál frissíthetünk. A sarkon jobbra (NYÉNY) az Ady Endre utcában kell megtennünk egy rövid szakaszt, melynek a végénél balra (DDNY) fordulva érjük el a település és az aszfaltút szélét. Balunkon a Kurca, földúton haladunk. Rövid „U” kitérő következik egy átereszig, majd a bozótos/fás területet elhagyva már láthatjuk a nyárfasort a zsilip közelében, melyeken a következő ellenőrzőpont táblája rögzül (004QR).

4. résztáv: /T3 zsilip (Kurca) - Alsó-Kurca (1)/
Visszatérve a földutak kereszteződésébe balra (DK) folytassuk a túrát! A nyomvonal a jobbos kanyarulatot követően, a kereszteződésben murvás szakaszra visz bennünket. Itt balra (DK) fordulva közelítsünk a híd felé, de ne kelljünk át rajta, hanem közvetlen előtte jobbra fordulva (DNY) a földúton haladjunk. Ismét elérve a vízpartot, tartsuk balunkon a Kurcát a következő hídig. Átkelés után az első lehetőségnél, az emelkedő tetején éles jobbos fordulat következik (NY). Kicsit odébb ártézi kút kínálja kincsét az út bal oldalán. Érdemes feltölteni a kulacsokat, mert innentől kezdve hosszabb ideig nem lesz vízvételi lehetőség a túra során. A nyomvonalat figyelemmel kísérve haladjunk a földutakon vezető cikk-cakkok mentén, mígnem ismét a Kurca partján találjuk magunkat. Itt egy nagy mederhurokban öreg, vízparti nyárfatörzsön van aktuális ellenőrzőpontunk (005QR)

5. résztáv: /Alsó-Kurca (1) - Mindszent rév/
A parton haladva érjük el a zsilip alatt lévő hidat, melyen ismét át kell kelnünk. A túlsó oldal
földútja akácosba visz bennünket néhány száz méter hosszan. Itt jó, ha fokozott figyelemmel kísérjük a kerekünk előtti útszakaszt! Előfordulhatnak lehullott száraz ágak, melyek könnyen defektet okozhatnak! A fás szakaszt elhagyva gyéren járt, gyepes út következik a vízpart mentén. Az út végén előfordulhatnak mélyebb, sáros keréknyomok, így ha szükséges szálljunk le a bringáról és emeljük át, mintsem beleragadjunk a sárba. A töltést elérve balra (D) vegyük az irányt. Haladjunk el a Kurca-torkolati zsilip felett/mellett. Az aszfaltos rámpánál az ártéri oldalon, a révészház melletti Nepomuki Szent János szobor szomszédságában leljük fel az ellenőrzőpontot (006QR). Itt érintjük az Alföldi Kéktúra nyomvonalát is.

6. résztáv: /Mindszent rév - 4521-es út, 20 km/
Legurulva az ártérbe, a komplejáró tetején, a földúton induljunk, úgy, hogy a csárda a jobbunkon legyen. Kiérve a meder közelébe a kék négyszög turistajelzésen haladunk a hétvégi telkek között, az aszfaltos kereszteződésig, mely a strand bejárata mellett van. Itt forduljunk balra (ÉK) , majd a töltés tetején jobbra (DK), immár a piros sáv jelzésen folytassuk túránkat. A gátat a 48,75 tkm szelvényben hagyjuk el a mentett oldal felé. A szennyvíztelep mellett ismét szilárd burkolatra érünk. Elérve a kerékpárutat jobbra (DDK) kanyarodjunk, hogy elhagyva a települést az első kerékpárút felhajtónál elérjük soron következő ellenőrzőpontunkat (007QR).

7. résztáv: /4521-es út, 20 km - Mihási kőris-sor/
Induláskor keresztezzük a 4521-es számú utat, valamint a 130-as számú vasútvonalat, hogy ezzel bevegyük magunkat a szántók közé. A földutak kereszteződéseiben a track instrukciói alapján forduljunk hol jobbra, hol balra, hogy közben „U” alakban körbenézzünk egy kunhalmot (Högyös-halom) is, valamint piciny kitérővel érintsük az egykori Högyös-halmi kápolna (1938) és iskola (1880) emlékhelyét. Kicsivel odébb a bal oldalon ismét emlékoszlop (2010) kerül mellénk. Egy magángazdaság mellett is el kell haladnunk, ahol csaholó ebek emelhetik adrenalinszintünket, de nyugodtan haladjunk el mellettük, ki vannak pányvázva. Mire magunk után hagyjuk a tanyát, el is értük az út jobb oldalán álló rövid kőris-sort, mely aktuális csekkpontunknak ad otthont (008QR).

8. résztáv: /Mihási kőris-sor - Furioso Emlékpark/
Eddigi menetirányunkban továbbhaladva a földúton, az elhagyott hodályokat megkerülve (balra, É) jutunk ki az aszfaltcsíkra (Mihási út). Itt jobbra (K) fordulva kisvártatva a 45-ös főúthoz érünk, közben keresztezve Ludas-ér csatornát. A 45-ös úton balra (É) fordulva rövid időre figyelemmel kell lennünk a forgalomra! Mire elérjük a 900 m-re lévő leágazást, melynél ráállunk az Alföldi Kéktúrára, jobbra (K) fordulva elhaladunk egy kunhalom mellett (Ludas-halom). Bal oldalon fogjuk látni, tetején
feszület emelkedik (1730-as évek). Innen egy időre egyszerűsödik a navigációs helyzetünk. Követjük a kék sáv jelzését Ördöngősre, majd onnan tovább. Kéktói Erdőnél a nyomvonalunk mentén kis időre letérünk turistajelzésről. Rövidesen ismét összefonódunk vele, majd újból szétválunk. Tompahátat hátulról érjük el a szántók felől! A Furioso Emlékpark mellett elhaladva, a kis hídon átkelve, az emlékmű mellet egy fatörzsén találjuk az igazoláshoz szükséges táblát (009QR).

9. résztáv: /Furioso Emlékpark - Horthy-Fa/
Érkezésünk irányát tartva a buszmegállónál érjük el az aszfaltutat, ahol jobbra (KDK) fordulva ismét a kék sáv vezet bennünket. Az állattartó telep sarkán balra (ÉÉK) véve az irányt, szántók között jutunk át Ótompahátra. (Közkút található.) Szűk másfél kilométert követően leválunk a kék sávról balra (ÉK), hogy egy földúton átvágjunk 4405-ös útra. Ezt elérve röviden balra (NY) haladunk (380 m), majd a 11-es km előtt jobbra térünk le (ÉK), ahonnan földút következik. Ez az ún. Özvegysor. Ezen a szakaszon ismét a nyomvonal lesz a legfőbb támpontunk! Kettő darab 90 fokos fordulatot, majd a Mágocs-éren történő átkelésünket követően érjük el a 4406-os aszfaltozott utat. Ezen a ponton ne hagyjuk, hogy elbizonytalanítson bennünket a mindkét irányba futó track! Kellően belenagyítva pontosan mutatja, hogy mit kell tennünk. Itt balra (ÉNY) kell kitérnünk a bő fél kilométerre található ellenőrzőponthoz (Horthy-Fa, 010QR), mely az út baloldalán található, az erdő sarkánál.

10. résztáv: /Horthy-Fa - Árpád-halom/
Most indulhatunk visszafelé DK-i irányba. A település szélénél ismét átkelünk a Mágocs-ér felett, jobbunkon szép faragott szoborcsoport mellett haladunk. (PANNONIA SACRA – ÁLDOTT MAGYARORSZÁG) Kissé odébb, balról a Károlyi-kastély kapuján tudunk belesni (akár be is menni) egészen az impozáns épületegyüttesig. A településen befelé haladva szenteljünk figyelmet a nyomvonalnak, nehogy túlszaladjunk a balrafordulás (KÉK) helyén. (E szakaszon közkút is elérhető.) Ha ez megvan, szinte irányváltás nélkül szeljük át a lakott részt, szélénél ismét talajútra váltva. A 4448-as utat elérve ismét a kék sáv lesz a fő iránymutatónk, hogy három töréspontot követően már Árpádhalma házainál haladjunk, szilárd burkolaton. A belterületen itt is teszünk egy „U” kitérőt, hogy elhaladjunk a faragott turulszobor mellett és a Károlyi - Berchold Kastély előtt. (A település központi részén közkutat is fellelhetünk.) A 4448-as utat elérve jobbra (DDK) fordulva rövidesen elénk tárul az Árpád-halma kunhalom. Meg is hódítjuk, hogy a tetején, az oszlopon (Életfa) található csekkpontot is begyűjtsük (011QR).

11. résztáv: /Árpád-halom - Cserna-féle szélmalom/
A halomról nagy
lendületet véve, szilárd burkolaton a 4448, 4449-es utak kereszteződéséig egyenesen haladhatunk. Itt jobbra (ÉÉK) fordulva, balunkon a régi magtár látképével kezdünk bele földutas cikázásunkba. Ismét a trackünkre kell támaszkodni! Csatornák mentén, szántók között haladva fogunk átérni a 4642-es számú útig. Közvetlen előtte keresztezzük a 147-es számú vasutat is. Az út szélét elérve látjuk, hogy szemben folytatódik a földút, melyen jöttünk. De mielőtt továbbhaladnánk rajta, térjünk át az aszfaltcsík másik oldalán, a csatorna bal oldalán induló földútra, hogy a Cserna-féle szélmalom mellett fellelhető kontrollpontunkat felkeressük (012QR).

12. résztáv: /Cserna-féle szélmalom - Cserebökény/
A malomdombról legurulva, átkelve a csatorna túlsó oldalára, korábbi irányukba (ÉÉNY) haladjuk tovább! Egyenesen követve a földutat, kisérve balunkon a csatornát rövid „Z” kanyarral érjük el a 4403-as utat. Keljünk át rajta. Itt bő másfél kilométeres rázós szakasz következik, mely hajdanán aszfaltút volt, de mára ennek csak nehezen felismerhető nyomai maradtak. A szakasz vége előtt beljebb (100 m), balról (ÉNY) található a hírhedt Fábián-4-es kút, ahol komoly
gőzkitörés volt egykoron. Ismét földutat érve behatolunk a Cserebökényi-pusztába. A helyes út kiválasztásában a nyomvonal vezéreljen minden túrázót! Jóval odébb egy derékszögű kanyart és egy cikk-cakkot követően bal oldalon, egy akácfán vár ránk az ellenőrzőpont (013QR).

13. résztáv: /Cserebökény - Ecseri templomrom/
Az úton továbbhaladva, kiérve az aszfaltúthoz, egy kisebb, lakóházakat és gazdasági épületeket magába foglaló egységbe érünk. (Közben bal oldalon egy kisebb kunhalmot is láthatunk.) Itt balra (ÉNY) kell fordulnunk. Az út minősége hagy maga után némi kívánnivalót, helyenként nehezen szerethető, de a puszta (főként jobbról) látványa minden nyűgöt feledtet az eziránt fogékonyakkal. Bő 4,5 km-el odébb érjük el a 4401-es utat. Jobbra (ÉK) fordulva, bő 300 m után le is térünk róla, balra (ÉNY) a házak irányába. Haladjunk egyenesen, kissé beljebb, de itt már látni is fogjuk balunkon az Ecseri templomromot, mely ellenőrzőpontunk (014QR). A rom előtti tégla oszlop/ülőke egyikén találjuk a táblát.

14. résztáv: /Ecseri templomrom - Gödény-halom/
Visszatérve a főúthoz balra (ÉK) folytassuk túránkat, ismét a pusztában. A 16-os km táblát elhagyva, a kanyarban balra (ÉNY) forduljunk a földútra. Kövessük a navigációs eszközünk mutatta nyomvonalat a földek között. (A feszületnél balra, a Veker-ér hídja után, az erdőben jobbra. A nyomvonalak szétválásánál ÉNY-i irányba haladjunk.) Elérve az öreg akácok közé búvó szakaszt ismét régi, szilárd burkolatú út kerül kerekeink alá (régi szentesi út). Kissé odébb már meg is pillanthatjuk Közép-Európa legmagasabb kunhalmát, a Gödény-halmot, melynek tövében egy akácfán van az ellenőrzőpont táblája (015QR) a kis híd közelében.

15. résztáv: /Gödény-halom - Megyehatár-fakereszt/
Ismét útra kelve, visszafelé induljunk, egészen a nyomvonalak találkozásáig. Itt térjünk ki jobbra (ÉNY) úgy, hogy az erdő bal oldalunkon legyen, majd a saroknál forduljunk balra (DDNY) az erdőszélre. Ezen szakaszon is a nyomvonal az iránymutatónk, egész a 45-ös főút mellett található kontrollpontig (016QR), a feszületnél. Közben jobbunkon ismét lesz elragadó szépségű puszta, mely mellett szinte sosem tudok eljönni megállás és némi merengés nélkül. Átszelünk egy hangulatos holtágra emlékeztető. halastavat is.

16. résztáv: /Megyehatár-fakereszt - Megyehatár-áteresz/
Csekkolást követően a főúton észak (É) felé, Kunszentmárton irányába induljunk. Bő egy kilométerrel odébb kell balra kitérnünk (NY) az első lehetőségnél a földútra. A vasúti átjárót követően ismét balra (D) kanyarodjunk. Erről az útról szintén az első lehetőségnél térünk le, de most jobbra (NY) a csatorna partjára. Követjük a csatorna mentén futó földutat, a megyehatár mentén. Az első földúton balra (DNY) fordulva, az átereszen átkelve, a délkeleti (DK) oldalon, egy akácfán találjuk az ellenőrzőpont tábláját az erdősávban (017QR).

17. résztáv: /Megyehatár-áteresz - Bökényi duzzasztó/
Továbbhaladva, immár jobbunkon a csatornával, egy kisebb lejtő alján keresztezzük a Tőke-ér nevesített csatornáját, átereszen, melyet nem is biztos, hogy észreveszünk. Itt a lejtő alján jobbra (ÉNY) fordulva, a tavacska partján haladva kövessük a kitaposott földutat. A tó végénél az úttal együtt balra fordulunk, mely egyenesen kivisz bennünket a töltésre, továbbra is csatorna mellett haladva. Közben balunkon szikes pusztai tájban gyönyörködhetünk és a nádassal övezett halastóra is bekukkanthatunk. A gáton balra (D) kell fordulnunk, hogy kisvártatva egy aszfaltos rámpa elhagyását követően megérkezzünk utolsó terepi csekkpontunkhoz (018QR), a Bökényi duzzasztóhoz, mely az első hazai létesítésű vasbeton vízépítési műtárgy. A pontot még a kőhajó elérése előtt, az első (ártéri oldal) tölgyfán találjuk.

18. résztáv: /Bökényi duzzasztó - Rajt-Cél (Dózsa-ház)/
Az utolsó szakaszon a töltés lesz a fő iránymutatónk. Eleinte ez a Körös-gát, később a Tisza gátja, habár nehéz érzékelni a találkozásukat. Közben elhaladunk Magyartés házai, valamint a Kurca felső vége és vízkormányzás műtárgyai mellett. Közeledve a célhoz keresztezzük a 147-es számú vasútvonalat és a 451-es főutat, mely a nagy forgalom miatt alapos körültekintést igényel! Odébb, az égbeszökő kéménynél a Szentesi Szivattyútelep látható, mely még őrzi
eredeti gőzhajtású berendezéseit. A rámpát elérve a kerékpárút vezet be bennünket a kiindulási pontunkhoz, mely a célpont is egyben (001QR).
Ne felejtsük el, most is kezelnünk kell a teljesítésigazolást az általunk választott módon!

Feldolgozták: Füsti-Molnár Viktória, Hernyik András, Valkai Árpád, Baráth László

Letölthető háttéranyagok:
(Nyomtatás: Word formátumot állólapként befűzött A4-re, utólagos A5-re vágással, PDF-et A5-ös állólapra javasolt.)
Ellenőrzőpont leírása (név, kód, elhelyezkedés, fellelhetőség): Word, PDF
Ellenőrzőpont és résztáv adatok (név, kód, koordináta, hossz és távolsági adat): Word, PDF
Szintidő és rész-szintidő adatok: Word, PDF
Útleírás: Word, PDF

Pályakorrekció 

Mihási kőris-sor ellenőrzőpont (kódja: 008QR) / (008QR_opc)
A túra pályáján opcionális pályakorrekció történt felhasználói visszajelzések, igények alapján.
Ezen korrekció nem pályanyomvonal módosítás! Ez lehetőség a felhasználók számára a felmerült kényelmetlenség „orvoslására”, opcionálisan választható nyomvonal kiegészítés. 
A módosítást kettő formában és kettő formátumban tesszük elérhetővé! Letölthető csak a korrekciós szakasz, valamint a túra teljes nyomvonala is, mely a korrekciós nyomvonalon fut. Mind a kettő verzió hozzáférhető .gpx, vagy .gdb formátumban.
Az ellenőrzőpontot megelőző 730 m-es, valamint a pontot követő 1,5 km-es szakasz lett „kiváltva” opciós lehetőséggel.
E szakaszon, egy tanyából időnkén kiszaladó eb/ebek keltettek némelyekben félelmet.
Mivel ez a korrekció ellenőrzőpontot is érint, ezért a 008QR pont duplikáltan lett kihelyezve.
Az opcionális nyomvonalat választóknak az új pontot kell használniuk a teljesítésigazolásra!
A korrekció leírása: A problémás tanyát megelőző utolsó lehetőségnél kivittük a nyomvonalat a Mihási útra. Az eredeti nyomvonal kiérkezésénél, az opcionális lehetőséget választóknak be kell menniük jobbra (D) a romhodályok irányába, a tanyatelekig (415 m). Itt az út bal (K-i) oldalán, az öregnyárfán található a kódtábla.
Az opcionális nyomvonal 0,8 km-el hosszabb, de 1,7 km-en keresztül aszfalton fut.

Csak korrekció .gpx formátum: 
https://www.szenteskor.hu/turaanyagok/kerekpart/TK-U/TK-U_opc_AIG.gpx
Korrigált nyomvonal egyben . gpx formátum: 
https://www.szenteskor.hu/turaanyagok/kerekpart/TK-U/TK-U_o_AIG.gpx
Csak korrekció .gdb formátum: 
https://www.szenteskor.hu/turaanyagok/kerekpart/TK-U/TK-U_opc_garmin.gdb
Korrigált nyomvonal egyben . gdb formátum:
https://www.szenteskor.hu/turaanyagok/kerekpart/TK-U/TK-U_o_garmin.gdb


A túra által érintett kisfilmek az alábbi linkeken érhetőek el.
1-4. résztáv: https://youtu.be/xjwTwtmhb9I
5-6. résztáv: 
https://youtu.be/tDAPkWV2FgM
7-8. résztáv: 
https://youtu.be/AIhbxkRhTkE
9-11. résztáv: 
https://youtu.be/EmSZQIMqxDw
12-13. résztáv: https://youtu.be/UMa9uG9g5Qk
14-16. résztáv: https://youtu.be/A7r_mcCADdQ
17-18. résztáv: https://youtu.be/BfrbBFmWdZIVersenykiírás vándorserleg elnyerésére!
Kiírás: https://www.szenteskor.hu/dokumentumok/vandorderlegkiiras.pdf
Demókép: https://www.szenteskor.hu/dokumentumok/vandorserlegkepdemo.jpg


Túravezetéssel kapcsolatos információk ITT.
GPS igénylésével kapcsolatos információk ITT.
Kerékpár igénylésével kapcsolatos információk ITT.


ÁTTEKINTŐ NÉZET
1. résztáv:
 
Rajt-Cél  (Dózsa-ház) - Bereklapos
Táv: 4 / 4 km 
Ellenőrzőpont: 002QR / N46 37.462 E20 13.750
(Az út ÉÉNY-i felén, egy nyárfa DDK-i oldalán)

2. résztáv: Bereklapos - Pusztai-féle szélmalom
Táv: 4,9 / 9 km 
Ellenőrzőpont: 003QRN46 35.229 E20 14.188
(A malom-domb D-i oldala előtt, a diófa DDK-i oldalán)

3. résztáv: Pusztai-féle szélmalom  - T3 zsilip (Kurca)
Táv: 4,3 / 13,2 km 
Ellenőrzőpont: 004QR / N46 34.601 E20 12.660
(A zsiliptől DNY-ra, a földút ÉNY-i oldalán az első nyárfa törzsén)

4. résztáv: T3 zsilip (Kurca) - Alsó-Kurca (1)
Táv: 6,3 / 19,5 km 
Ellenőrzőpont: 005QR N46 32.905 E20 11.003
(Az út ÉÉK-i, Kurca felöli oldalán, a nyárfa törzsének DDNY-i oldalán)

5. résztáv: Alsó-Kurca (1) - Mindszent rév
Táv: 3,5 / 23 km 
Ellenőrzőpont: 006QR / N46 31.983 E20 09.907
(A töltés ártéri, az út É-i oldalán, a szobor melletti villanykaró DK-i oldalán)

6. résztáv: Mindszent rév - 4521-es út, 20 km
Táv: 5,9 / 28,9 km 
Ellenőrzőpont: 007QR / N46 30.013 E20 12.042
(A 4521-es út és a kerékpárút közötti részen, a felhajtó D-i oldalán, a nyárfán)

7. résztáv: 4521-es út, 20 km - Mihási kőris-sor
Táv: 10,7 / 39,5 km 
Ellenőrzőpont: 008QR / N46 31.862 E20 17.677
(Az út D-i oldalán, a rövid kőris-sorban, egy fatörzs ÉNY-i oldalán)

8. résztáv: Mihási kőris-sor – Furioso Emlékpark
Táv: 12,4 / 52 km 
Ellenőrzőpont: 009QR / N46 32.469 E20 24.362
(Az út ÉNY-i oldalán, a gyaloghíd túlsó oldalán, a tavacska partján, a fatörzs DK-i oldalán)

9. résztáv: Furioso Emlékpark - Horthy-fa
Táv: 10,7 / 66,2 km 
Ellenőrzőpont: 010QR / N46 36.266 E20 26.154
(Az úttól ÉNY-ra, a tölgy előtti emlékmű kerítésének DK-i sarkán)

10. résztáv: Horthy-fa - Árpád-halom
Táv: 13 / 75,6 km 
Ellenőrzőpont: 011QR / N46 36.918 E20 33.960
(A halom tetején, az oszlop ÉÉK-i oldalán)

11. résztáv: Árpád-halom - Cserna-féle szélmalom
Táv: 11,1 / 86,7 km 
Ellenőrzőpont: 012QR / N46 40.219 E20 29.036
(A dombon, a kerítésen kívül, az út ÉK-i, csatorna felöli oldalán, egy fa NY-i oldalán)

12. résztáv: Cserna-féle szélmalom - Cserebökény
Táv: 9 / 95,7 km 
Ellenőrzőpont: 013QR / N46 42.504 E20 26.732
(Az út ÉNY-i oldalán, egy akácfa DDK-i oldalán)

13. résztáv: Cserebökény - Ecseri templomrom
Táv: 6,9 / 103 km 
Ellenőrzőpont: 014QR / N46 45.364 E20 23.329
(A romtól ÉK-re, az emléktábla D-i oldalán, az első téglaoszlop/ülőke ÉK-i oldalán)

14. résztáv: Ecseri templomrom - Gödény-halom
Táv: 10,6 / 113 km 
Ellenőrzőpont: 015QR / N46 48.777 E20 26.713
(Az út ÉNY-i oldalán, az árok túlsó oldalán, egy akácfa D-i oldalán)

15. résztáv: Gödény-halom - Megyehatár-fakereszt
Táv: 12,9 / 126 km 
Ellenőrzőpont: 016QR / N46 45.919 E20 18.651
(A 45-ös főút NY-i oldalán, a feszület talapzatának alsó harmadán, a D-i oldalon)

16. résztáv: Megyehatár-fakereszt - Megyehatár-áteresz
Táv: 5,9 / 132 km 
Ellenőrzőpont: 017QR / N46 47.376 E20 16.038
(Az áteresz DNY-i oldalán, az út DK-i oldalán, az erdősáv egyik fájának ÉNY-i oldalán)

17. résztáv: Megyehatár-áteresz - Bökényi duzzasztó
Táv: 6,9 / 139 km 
Ellenőrzőpont: 018QR / N46 45.412 E20 11.989
(A töltés É-i oldalán, az első tölgyfa DK-i oldalán)

18. résztáv: Bökényi duzzasztó - Rajt-Cél (Dózsa-ház)
Táv: 14,2 / 153 km 
Ellenőrzőpont: 001QR / N46 39.154 E20 15.191
(A Dózsa-ház D-i falának, K-i sarkán)

Lenne egy kérésünk feléd! Tiszteld meg munkánkat és befektetett erőforrásainkat azzal, hogy a Szent-S-kör rendszerében látható módon teljesíted túráinkat, használod nyomvonalainkat, túraleírásainkat! Köszönjük.

Ha a túra leírásához módosítási javaslatod van, kérlek küldd el nekünk a turak@jupat.hu e-mail címre!

Kapcsolódó túrák
Azonosító Név
3 TK-H Kerékpáros Terep-túra hosszútáv 1 2 120.9 km 09:00 8
3 TK-K Kerékpáros Terep-túra középtáv 1 3 95 km 07:00 6
Támogatók, segítők:
Médiapartnerek:
Honlap működtetők: