Útvonal leírása
Túrakód: TK-H
Túranév: Kerékpáros Terep-túra hosszútáv
Szilárd burkolat: 39 %
Nehézség:
Táv: 120.9 km
Szintidő: 09:00
Telj. idő: 12:00
Feltöltve: 2020.01.06.
Frissítve: 2022.12.20.
Bejárva:   2021.09.05.

ÁTTEKINTŐ NÉZET


Teljesítménytúránk 14 résztávból áll. Teljesítése 15 ellenőrzőpont-igazolást igényel. 
rajt és a cél ugyanott található: Rajt-Cél (Dózsa-ház) / 001QR / N46 39.154 E20 15.191.
 
Az épület közelében van lehetőség parkolásra is.
(A túra navigációjának elsődleges anyaga a letölthető nyomvonal. Ennek használata, vagy helyismeret hiányában nem ajánlott elkezdeni a túrát! A leírás nem helyettesíti a nyomvonal használatát, csupán kiegészíti azt.)

A 012QR – 014QR nyomvonalszakasz módosítva lett!
Teljesíteni, teljesítést igazolni a korábbi nyomvonal mentén is lehet, a 013QR Csrebökény ellenőrzőpont duplikáltan van kihelyezve, a régi is maradt.
A túra korábbi nyomvonala az alábbi elérési utakon tölthető le:
.gpx: 
https://www.szenteskor.hu/turaanyagok/kerekpart/TK-H/TK-H.gpx
.gdb: 
https://www.szenteskor.hu/turaanyagok/kerekpart/TK-H/TK-H.gdb

Amennyiben inkább kirándulnál, túráznál a nyomvonalon, az ITT elérhető leírást, túrát javasoljuk!


1. résztáv: /Rajt-Cél (Dózsa-ház) - Bereklapos/
A rajt QR-kód beolvasását követően dél (D) felé, a boltíves híd irányába induljunk. A hídon át kell kelni. A túlsó oldalon haladjunk végig a Liget soron, majd jobbra (NY) fordulva Szent Anna utca, Örvény sor, Kis utca útvonalon folytassuk utunkat. A Mentő utcát elérve balra (D) fordulva haladjunk tovább. A Farkas Antal utca betorkolásánál balra tartva, (DDNY) a Mentő utcán továbbhaladva hagyjuk el a település határát. Kicsivel odébb (1 km) keresztezzük a 451-es főutat. A nagy forgalom miatt továbbhaladás előtt alaposan tekintsünk körül és álljunk meg! Rövidesen a Bereklapos külterületi rész következik. Itt találkozunk először ellenőrzőponttal (002QR), jobbunkon, kicsivel a Kurca-híd lejárata után, mely egy nyárfára van kihelyezve.

2. résztáv: /Bereklapos - Pusztai-féle szélmalom/
Rögtön az ellenőrzőpont után, a kereszteződésben forduljunk balra (DK). 40 m megtétele után lehetőségünk nyílik az ártézi kútnál vízkészletünk feltöltésére az ún. „beugróban”. Az aszfaltcsíkot követve kijutunk a lakóépületek közül, ahol rövid murvás út, majd az utolsó házat is elhagyva földút következik. A rövid, szikes rész ívét elhagyva kicsiny emelkedőn állunk rá a Szegvárig tartó egyenes szakaszra. Itt ismét murvás úton érkezünk be a településre. Rögtön az első házak után balunkon (K) már meg is pillanthatjuk a Pusztai-féle szélmalmot (1801), melyet a feszület (1887) előtt elhaladva érünk el. Az ellenőrzőpont (003QR) a malom előtt egy diófán található.

3. résztáv: /Pusztai-féle szélmalom - T3 zsilip (Kurca)/
Kódkezelést követően jobbra (NYÉNY) induljunk, fokozottan figyelve a nyomvonalra. A Kontra utca, Templom utca, Hunyadi János utca útvonalon érünk el a Kurca-híd lejtőjéhez, itt megpillantva Nepomuki Szent János szobrát. Közben elhaladunk a Kisboldogasszony templom valamint a Jaksa János Helytörténeti gyűjtemény patinás épülete előtt. A híd túlsó oldalán forduljunk jobbra (NYÉNY), majd közvetlen utána balra (DNY) a József Atilla utcába. Egy utcaközzel odébb a sarkon ismét ártézi kútnál frissíthetünk. A sarkon jobbra (NYÉNY) az Ady Endre utcában kell megtennünk egy rövid szakaszt, melynek a végénél balra (DDNY) fordulva érjük el a település és az aszfaltút szélét. Balunkon a Kurca, földúton haladunk. Rövid „U” kitérő következik egy átereszig, majd a bozótos/fás területet elhagyva már láthatjuk a nyárfasort a zsilip közelében, melyeken a következő ellenőrzőpont táblája rögzül (004QR).

4. résztáv: /T3 zsilip (Kurca) - Mihási akác-sor/
Visszatérve a földutak kereszteződésébe balra (DK) folytassuk a túrát! A nyomvonal egy jobbos kanyarulatot követően, a kereszteződésben, murvás szakaszra visz bennünket. Itt balra (DK) fordulva közelítsünk a híd felé és keljünk át rajta. (Az emelkedő tetején, bal oldalon egy közkút is található.) A 4521-es úton történő átkelésnél legyünk figyelmesek! Közvetlen utána a 130-as vasútvonalat is keresztezzük a következő ellenőrzőpontig vezető egyenes úton . Eleinte aszfalton (1,5 km), majd talajon haladunk a szántók között. Itt már az Alföldi Kéktúra jelzései is segítenek, bátran kövessük őket! Kilométerekkel odébb, az erdősáv elérése után ismét szilárd burkolat kerül a kerékpárok alá. Balunkon major épület/telep található, ahol csaholó eb emeli adrenalinszintünket, de nyugodtan menjünk tovább, ki van pányvázva. Az útról ne térjünk le a telep irányába! Az erdősáv mellett haladva balra, a kiágazó földutat követően találjuk csekkpontunkat egy akácfa törzsén (019QR).

5. résztáv: /Mihási akác-sor - Furioso Emlékpark/
Eddigi irányunkat tartva, gyorsan elérjük a 45-ös számú főutat, melyet kereszteznünk kell. Legyünk figyelmesek! Kissé jobbra kövessük a kék sáv jelzését Ördöngősre, majd onnan tovább. A Kéktói-Erdőnél, a nyomvonalunk mentén kis időre letérünk turistajelzésről, de rövidesen ismét összefonódunk vele, hogy aztán újból elváljunk. 
Tompahátat hátulról érjük el a szántók felől! A Furioso Emlékpark mellett elhaladva, a kis hídon átkelve, az emlékmű mellet egy fatörzsén találjuk az igazoláshoz szükséges táblát (009QR).

6. résztáv: /Furioso Emlékpark - Horthy-Fa/
Érkezésünk irányát tartva a buszmegállónál érjük el az aszfaltutat, ahol jobbra (KDK) fordulva ismét a kék sáv vezet bennünket. Az állattartó telep sarkán balra (ÉÉK) véve az irányt, szántók között jutunk át Ótompahátra. (Közkút található.) Szűk másfél kilométert követően leválunk a kék sávról balra (ÉK), hogy egy földúton átvágjunk 4405-ös útra. Ezt elérve röviden balra (NY) haladunk (380 m), majd a 11-es km előtt jobbra térünk le (ÉK), ahonnan földút következik. Ez az ún. Özvegysor. Ezen a szakaszon ismét a nyomvonal lesz a legfőbb támpontunk! Kettő darab 90 fokos fordulatot, majd a Mágocs-éren történő átkelésünket követően érjük el a 4406-os aszfaltozott utat. Ezen a ponton ne hagyjuk, hogy elbizonytalanítson bennünket a mindkét irányba futó track! Kellően belenagyítva pontosan mutatja, hogy mit kell tennünk. Itt balra (ÉNY) kell kitérnünk a bő fél kilométerre található ellenőrzőponthoz (Horthy-Fa, 010QR), mely az út baloldalán található, az erdő sarkánál.

7. résztáv: /Horthy-Fa - Árpád-halom/
Most indulhatunk visszafelé DK-i irányba. A település szélénél ismét átkelünk a Mágocs-ér felett, jobbunkon szép faragott szoborcsoport mellett haladunk. (PANNONIA SACRA – ÁLDOTT MAGYARORSZÁG) Kissé odébb, balról a Károlyi-kastély kapuján tudunk belesni (akár be is menni) egészen az impozáns épületegyüttesig. A településen befelé haladva szenteljünk figyelmet a nyomvonalnak, nehogy túlszaladjunk a balrafordulás (KÉK) helyén. (E szakaszon közkút is elérhető.) Ha ez megvan, szinte irányváltás nélkül szeljük át a lakott részt, szélénél ismét talajútra váltva. A 4448-as utat elérve ismét a kék sáv lesz a fő iránymutatónk, hogy három töréspontot követően már Árpádhalma házainál haladjunk, szilárd burkolaton. A belterületen itt is teszünk egy „U” kitérőt, hogy elhaladjunk a faragott turulszobor mellett és a Károlyi - Berchold Kastély előtt. (A település központi részén közkutat is fellelhetünk.) A 4448-as utat elérve jobbra (DDK) fordulva rövidesen elénk tárul az Árpád-halma kunhalom. Meg is hódítjuk, hogy a tetején, az oszlopon (Életfa) található csekkpontot is begyűjtsük (011QR).

8. résztáv: /Árpád-halom - Cserna-féle szélmalom/
A halomról nagy
lendületet véve, szilárd burkolaton a 4448, 4449-es utak kereszteződéséig egyenesen haladhatunk. Itt jobbra (ÉÉK) fordulva, balunkon a régi magtár látképével kezdünk bele földutas cikázásunkba. Ismét a trackünkre kell támaszkodni! Csatornák mentén, szántók között haladva fogunk átérni a 4642-es számú útig. Közvetlen előtte keresztezzük a 147-es számú vasutat is. Az út szélét elérve látjuk, hogy szemben folytatódik a földút, melyen jöttünk. De mielőtt továbbhaladnánk rajta, térjünk át az aszfaltcsík másik oldalán, a csatorna bal oldalán induló földútra, hogy a Cserna-féle szélmalom mellett fellelhető kontrollpontunkat felkeressük (012QR).

9. résztáv: /Cserna-féle szélmalom - Cserebökény/
A malomdombról legurulva, átkelve a csatorna túlsó oldalára, korábbi irányukba (ÉÉNY) haladjuk tovább! Egyenesen követve a földutat, kisérve balunkon a csatornát rövid „Z” kanyarral érjük el a 4403-as utat. Keljünk át rajta. Itt bő másfél kilométeres rázós szakasz következik, mely hajdanán aszfaltút volt, de mára ennek csak nehezen felismerhető nyomai maradtak. A szakasz vége előtt beljebb (100 m), balról (ÉNY) található a hírhedt Fábián-4-es kút, ahol komoly
gőzkitörés volt egykoron. Ismét földutat érve behatolunk a Cserebökényi-pusztába. A helyes út kiválasztásában a nyomvonal vezéreljen minden túrázót! Jóval odébb egy derékszögű kanyart és egy cikk-cakkot követően bal oldalon, egy akácfán vár ránk az ellenőrzőpont (013QR).

10. résztáv: /Cserebökény - Ecseri templomrom/
Az úton továbbhaladva, kiérve az aszfaltúthoz, egy kisebb, lakóházakat és gazdasági épületeket magába foglaló egységbe érünk. (Közben bal oldalon egy kisebb kunhalmot is láthatunk.) Itt balra (ÉNY) kell fordulnunk. Az út minősége hagy maga után némi kívánnivalót, helyenként nehezen szerethető, de a puszta (főként jobbról) látványa minden nyűgöt feledtet az eziránt fogékonyakkal. Bő 4,5 km-el odébb érjük el a 4401-es utat. Jobbra (ÉK) fordulva, bő 300 m után le is térünk róla, balra (ÉNY) a házak irányába. Haladjunk egyenesen, kissé beljebb, de itt már látni is fogjuk balunkon az Ecseri templomromot, mely ellenőrzőpontunk (014QR). A rom előtti tégla oszlop/ülőke egyikén találjuk a táblát.

11. résztáv: /Ecseri templomrom - Nagytőke / Romhodály (1)/
főutat, addig hol szántók, hol erdősávok, hol a Veker közelében vezet túránk. A főúton balra kell haladnunk mintegy 800 m erejéig. Átkeléskor legyünk figyelmesek! A buszmegálló után jobbra (NY) kell kitérnünk egy szűk „U” kanyarulat mentén. Innen már látómezőnkbe kerül az út baloldalán található romhodály, mely előtt bal oldalon egy „A” villanykarón található az ellenőrzőpont táblája (020QR).

12. résztáv: /Nagytőke / Romhodály (1) - Nagytőke / Romhodály (2)/
Eddigi irányunkat tartva a vasúti töltés lábáig haladjunk. Itt az úttal együtt forduljunk jobbra (É). Az átjárót elérve, immár a túlsó oldalon a sínektől némileg távolodóan fut az út, melyet követ a track. Erre fokozottan figyeljünk ezen a szakaszon is! Beljebb, baloldalon több kisebb kunhalom is domborodik. A jobbról látható településszéllel egyvonalban kitérőt teszünk balra (DNY),  „U” alakban egy ártézi kút felkeresése érdekében, mely talán többeknek jól fog esni. A nyomvonalat követve haladjunk az egykori TSZ-telep területére. A kút balról található a kerítés tövében, a térkép is jelöli. Felfrissülés után a telepen keresztül haladjunk a 4516-os útra. Itt induljunk jobbra (ÉK), majd az első lehetőségnél (egykori iskola) balra (ÉNY) a földútra kanyarodva. Követve a nyomvonalat, az
erdősáv kerüljön a jobb oldalunkra

13. résztáv: /Nagytőke / Romhodály (2) - Bökényi duzzasztó/
Továbbindulva rövidesen (380 m) földutak kereszteződésébe érünk a csatorna partján. Itt forduljunk balra (DNY) a csatornával párhuzamosan futó útra. A lejtő alján jobbra (ÉNY) fordulva, a tavacska partján kövessük a kitaposottabb földutat. A tó végénél az úttal balra fordulunk, mely
egyenesen kivisz bennünket a töltésre. Továbbra is haladjunk a csatorna mellett.  Közben balunkon szikes pusztai tájban gyönyörködhetünk, és a nádassal övezett halastóra is bekukkanthatunk. A gáton balra (D) kell fordulnunk, hogy egy aszfaltos rámpa elhagyását követően megérkezzük utolsó terepi csekkpontunkhoz (018QR), a Bökényi Duzzasztóhoz. (Ez az első hazai létesítésű vasbeton vízépítési műtárgy). A pontot még a kőhajó elérése előtt, az első (ártéri oldal) tölgyfán találjuk.

14. résztáv: /Bökényi duzzasztó - Rajt-Cél (Dózsa-ház)/
Az utolsó szakaszon a töltés lesz a fő iránymutatónk. Eleinte ez a Körös-gát, később a Tisza gátja, habár nehéz érzékelni a találkozásukat. Közben elhaladunk Magyartés házai, valamint a Kurca felső vége és vízkormányzás műtárgyai mellett. Közeledve a célhoz keresztezzük a 147-es számú vasútvonalat és a 451-es főutat, mely a nagy forgalom miatt alapos körültekintést igényel! Odébb, az égbeszökő kéménynél a Szentesi Szivattyútelep látható, mely még őrzi eredeti gőzhajtású berendezéseit. A rámpát elérve a kerékpárút vezet be bennünket a kiindulási pontunkhoz, mely a célpont is egyben (001QR).
Ne felejtsük el, most is kezelnünk kell a teljesítésigazolást az általunk választott módon!

Feldolgozták: Füsti-Molnár Viktória, Hernyik András, Valkai Árpád, Baráth László

Letölthető háttéranyagok:
(Nyomtatás: Word formátumot állólapként befűzött A4-re, utólagos A5-re vágással, PDF-et A5-ös állólapra javasolt.)
Ellenőrzőpont leírása (név, kód, elhelyezkedés, fellelhetőség): Word, PDF
Ellenőrzőpont és résztáv adatok (név, kód, koordináta, hossz és távolsági adat): Word, PDF
Szintidő és rész-szintidő adatok: Word, PDF
Útleírás: Word, PDF


A túra által érintett kisfilmek az alábbi linkeken érhetőek el.
1-4. résztáv: https://youtu.be/xjwTwtmhb9I
9-11. résztáv:  https://youtu.be/EmSZQIMqxDw
12-13. résztáv: https://youtu.be/UMa9uG9g5Qk
14-16. résztáv: https://youtu.be/A7r_mcCADdQ
17-18. résztáv: https://youtu.be/BfrbBFmWdZI
Versenykiírás vándorserleg elnyerésére!
Kiírás: https://www.szenteskor.hu/dokumentumok/vandorderlegkiiras.pdf
Demókép: https://www.szenteskor.hu/dokumentumok/vandorserlegkepdemo.jpg


Túravezetéssel kapcsolatos információk ITT.
GPS igénylésével kapcsolatos információk ITT.
Kerékpár igénylésével kapcsolatos információk ITT.


ÁTTEKINTŐ NÉZET
1. résztáv:
 
Rajt-Cél (Dózsa-ház) - Bereklapos
Táv: 4 / 4 km 
Ellenőrzőpont: 002QR / N46 37.462 E20 13.750
(Az út ÉÉNY-i felén, egy nyárfa DDK-i oldalán)

2. résztáv: Berek lapos - Pusztai-féle szélmalom
Táv: 4,9 / 9 km 
Ellenőrzőpont: 003QRN46 35.229 E20 14.188
(A malom-domb D-i oldala előtt, a diófa DDK-i oldalán)

3. résztáv: Pusztai-féle szélmalom - T3 zsilip (Kurca)
Táv: 4,3 / 13,2 km 
Ellenőrzőpont: 004QR / N46 34.601 E20 12.660
(A zsiliptől DNY-ra, a földút ÉNY-i oldalán az első nyárfa törzsén)

4. résztáv: T3 zsilip (Kurca) - Mihási akác-sor
Táv: 8,4 / 21,7 km 
Ellenőrzőpont: 019QR N46 32.955 E20 18.212
(Az út ÉÉK-i oldalán, az akác-sáv egyik fájának DNY-i oldalán)

5. résztáv: Mihási akác-sor – Furioso Emlékpark)
Táv: 10,4 / 32 km 
Ellenőrzőpont: 009QR / N46 32.469 E20 24.362
(Az út ÉNY-i oldalán, a gyaloghíd túlsó oldalán, a tavacska partján, a fatörzs DK-i oldalán)

6. résztáv: Furioso Emlékpark - Horthy-fa
Táv: 10,7 / 42,7 km 
Ellenőrzőpont: 010QR / N46 36.266 E20 26.154
(Az úttól ÉNY-ra, a tölgy előtti emlékmű kerítésének DK-i sarkán)

7. résztáv: Horthy-fa – Árpád-halom
Táv: 13 / 55,7 km 
Ellenőrzőpont: 011QR / N46 36.918 E20 33.960
(A halom tetején, az oszlop ÉÉK-i oldalán)

8. résztáv: Árpád-halom - Cserna-féle szélmalom
Táv: 11,1 / 66,8 km 
Ellenőrzőpont: 012QR / N46 40.219 E20 29.036
(A dombon, a kerítésen kívül, az út ÉK-i, csatorna felöli oldalán, egy fa NY-i oldalán)

9. résztáv: Cserna-féle szélmalom - Cserebökény
Táv: 9 / 75,8 km 
Ellenőrzőpont: 013QR / N46 42.504 E20 26.732
(Az út ÉNY-i oldalán, egy akácfa DDK-i oldalán)

10. résztáv: Cserebökény - Ecseri templomrom
Táv: 6,9 / 82,7 km 
Ellenőrzőpont: 014QR / N46 45.364 E20 23.329
(A romtól ÉK-re, az emléktábla D-i oldalán, az első téglaoszlop/ülőke ÉK-i oldalán)

11. résztáv: Ecseri templomrom - Nagytőke / Romhodály (1)
Táv: 10,8 / 93,5 km 
Ellenőrzőpont: 020QR / N46 44.159 E20 18.192
(Az út D-i oldalán, az „Á” villanykaró ÉÉK-i oldalán)

12. résztáv: Nagytőke / Romhodály (1) - Nagytőke / Romhodály (2)
Táv: 7,3 / 101 km 
Ellenőrzőpont: 021QR / N46 46.813 E20 15.349
(Az út ÉK-i oldalán, az erdősáv egyik fájának D-i oldalán)

13. résztáv: Nagytőke / Romhodály (2) - Bökényi duzzasztó
Táv: 5,9 / 107 km 
Ellenőrzőpont: 018QR / N46 45.412 E20 11.989
(A töltés É-i oldalán, az első tölgyfa DK-i oldalán

14. résztáv: Bökényi duzzasztó - Rajt-Cél (Dózsa-ház)
Táv: 14,2 / 121 km 
Ellenőrzőpont: 001QR / N46 39.154 E20 15.191
(A Dózsa-ház D-i falának, K-i sarkán)

Lenne egy kérésünk feléd! Tiszteld meg munkánkat és befektetett erőforrásainkat azzal, hogy a Szent-S-kör rendszerében látható módon teljesíted túráinkat, használod nyomvonalainkat, túraleírásainkat! Köszönjük.

Ha a túra leírásához módosítási javaslatod van, kérlek küldd el nekünk a turak@jupat.hu e-mail címre!

Kapcsolódó túrák
Azonosító Név
3 TK-U Kerékpáros Terep-túra ultratáv 1 1 153.3 km 10:30 9
3 TK-K Kerékpáros Terep-túra középtáv 1 3 95 km 07:00 6
Támogatók, segítők:
Médiapartnerek:
Honlap működtetők: