Útvonal leírása
Túrakód: TK-R_D-n_+
Túranév: Kerékpáros Terep-túra rövidtáv D-negyed_+
Szilárd burkolat: 20 %
Nehézség:
Táv: 59.9 km
Szintidő: 04:27
Telj. idő: 06:07
Feltöltve: 2020.10.13.
Frissítve: 2024.01.11.
Bejárva:   2022.05.01.

ÁTTEKINTŐ NÉZET


Teljesítménytúránk 10 résztávból áll. Teljesítése 11 ellenőrzőpont-igazolást igényel. 
rajt és a cél ugyanott található: Rajt-Cél (Dózsa-ház) / 001QR / N46 39.154 E20 15.191. 
Az épület közelében van lehetőség parkolásra is.
(A túra navigációjának elsődleges anyaga a letölthető nyomvonal. Ennek használata, vagy helyismeret hiányában nem ajánlott elkezdeni a túrát! A leírás nem helyettesíti a nyomvonal használatát, csupán kiegészíti azt.)
Amennyiben inkább kirándulnál, túráznál a nyomvonalon, az
 ITT elérhető leírást, túrát javasoljuk!
Pályakorrekció! (Részletek a túraleírás alján.)


1. résztáv: /Rajt-Cél (Dózsa-ház) - Bereklapos/
A rajt QR-kód beolvasását követően dél (D) felé, a boltíves híd irányába induljunk. A hídon át kell kelni. A túlsó oldalon haladjunk végig a Liget soron, majd jobbra (NY) fordulva Szent Anna utca, Örvény sor, Kis utca útvonalon folytassuk utunkat. A Mentő utcát elérve balra (D) fordulva haladjunk tovább. A Farkas Antal utca betorkolásánál balra tartva, (DDNY) a Mentő utcán továbbhaladva hagyjuk el a település határát. Kicsivel odébb (1 km) keresztezzük a 451-es főutat. A nagy forgalom miatt továbbhaladás előtt alaposan tekintsünk körül és álljunk meg! Rövidesen a Bereklapos külterületi rész következik. Itt találkozunk először ellenőrzőponttal (002QR), jobbunkon, kicsivel a Kurca-híd lejárata után, mely egy nyárfára van kihelyezve.

2. résztáv: /Bereklapos - Pusztai-féle szélmalom/
Rögtön az ellenőrzőpont után, a kereszteződésben forduljunk balra (DK). 40 m megtétele után lehetőségünk nyílik az ártézi kútnál vízkészletünk feltöltésére az ún. „beugróban”. Az aszfaltcsíkot követve kijutunk a lakóépületek közül, ahol rövid murvás út, majd az utolsó házat is elhagyva földút következik. A rövid, szikes rész ívét elhagyva kicsiny emelkedőn állunk rá a Szegvárig tartó egyenes szakaszra. Itt ismét murvás úton érkezünk be a településre. Rögtön az első házak után balunkon (K) már meg is pillanthatjuk a Pusztai-féle szélmalmot (1801), melyet a feszület (1887) előtt elhaladva érünk el. Az ellenőrzőpont (003QR) a malom előtt egy diófán található.

3. résztáv: /Pusztai-féle szélmalom - T3 zsilip (Kurca)/
Kódkezelést követően jobbra (NYÉNY) induljunk, fokozottan figyelve a nyomvonalra. A Kontra utca, Templom utca, Hunyadi János utca útvonalon érünk el a Kurca-híd lejtőjéhez, itt megpillantva Nepomuki Szent János szobrát. Közben elhaladunk a 
Kisboldogasszony templom valamint a Jaksa János Helytörténeti gyűjtemény patinás épülete előtt. A híd túlsó oldalán forduljunk jobbra (NYÉNY), majd közvetlen utána balra (DNY) a József Atilla utcába. Egy utcaközzel odébb a sarkon ismét ártézi kútnál frissíthetünk. A sarkon jobbra (NYÉNY) az Ady Endre utcában kell megtennünk egy rövid szakaszt, melynek a végénél balra (DDNY) fordulva érjük el a település és az aszfaltút szélét. Balunkon a Kurca, földúton haladunk. Rövid „U” kitérő következik egy átereszig, majd a bozótos/fás területet elhagyva már láthatjuk a nyárfasort a zsilip közelében, melyeken a következő ellenőrzőpont táblája rögzül (004QR).

4. résztáv: /T3 zsilip (Kurca) - Alsó-Kurca (1)/
Visszatérve a földutak kereszteződésébe balra (DK) folytassuk a túrát! A nyomvonal a jobbos kanyarulatot követően, a kereszteződésben murvás szakaszra visz bennünket. Itt balra (DK) fordulva közelítsünk a híd felé, de ne kelljünk át rajta, hanem közvetlen előtte jobbra fordulva (DNY) a földúton haladjunk. Ismét elérve a vízpartot, tartsuk balunkon a Kurcát a következő hídig. Átkelés után az első lehetőségnél, az emelkedő tetején éles jobbos fordulat következik (NY). Kicsit odébb ártézi kút kínálja kincsét az út bal oldalán. Érdemes feltölteni a kulacsokat, mert innentől kezdve hosszabb ideig nem lesz vízvételi lehetőség a túra során. A nyomvonalat figyelemmel kísérve haladjunk a földutakon vezető cikk-cakkok mentén, mígnem ismét a Kurca partján találjuk magunkat. Itt egy nagy mederhurokban öreg, vízparti nyárfatörzsön van aktuális ellenőrzőpontunk (005QR)

5. résztáv: /Alsó-Kurca (1) - Mindszent rév/
A parton haladva érjük el a zsilip alatt lévő hidat, melyen ismét át kell kelnünk. A túlsó oldal 
földútja akácosba visz bennünket néhány száz méter hosszan. Itt jó, ha fokozott figyelemmel kísérjük a kerekünk előtti útszakaszt! Előfordulhatnak lehullott száraz ágak, melyek könnyen defektet okozhatnak! A fás szakaszt elhagyva gyéren járt, gyepes út következik a vízpart mentén. Az út végén előfordulhatnak mélyebb, sáros keréknyomok, így ha szükséges szálljunk le a bringáról és emeljük át, mintsem beleragadjunk a sárba. A töltést elérve balra (D) vegyük az irányt. Haladjunk el a Kurca-torkolati zsilip felett/mellett. Az aszfaltos rámpánál az ártéri oldalon, a révészház melletti Nepomuki Szent János szobor szomszédságában leljük fel az ellenőrzőpontot (006QR). Itt érintjük az Alföldi Kéktúra nyomvonalát is.

6. résztáv: /Mindszent rév - 4521-es út, 20 km/
Legurulva az ártérbe, a komplejáró tetején, a földúton induljunk, úgy, hogy a csárda a jobbunkon legyen. Kiérve a meder közelébe a kék négyszög turistajelzésen haladunk a hétvégi telkek között, az aszfaltos kereszteződésig, mely a strand bejárata mellett van. Itt forduljunk balra (ÉK) , majd a töltés tetején jobbra (DK), immár a piros sáv jelzésen folytassuk túránkat. A gátat a 48,75 tkm szelvényben hagyjuk el a mentett oldal felé. A szennyvíztelep mellett ismét szilárd burkolatra érünk. Elérve a kerékpárutat jobbra (DDK) kanyarodjunk, hogy elhagyva a települést az első kerékpárút felhajtónál elérjük soron következő ellenőrzőpontunkat (007QR).

7. résztáv: /4521-es út, 20 km - Mihási kőris-sor/
Induláskor keresztezzük a 4521-es számú utat, valamint a 130-as számú vasútvonalat, hogy ezzel bevegyük magunkat a szántók közé. A földutak kereszteződéseiben a track instrukciói alapján forduljunk hol jobbra, hol balra, hogy közben „U” alakban körbenézzünk egy kunhalmot (Högyös-halom) is, valamint piciny kitérővel érintsük az egykori Högyös-halmi kápolna (1938) és iskola (1880) emlékhelyét. Kicsivel odébb a bal oldalon ismét emlékoszlop (2010) kerül mellénk. Egy magángazdaság mellett is el kell haladnunk, ahol csaholó ebek emelhetik adrenalinszintünket, de nyugodtan haladjunk el mellettük, ki vannak pányvázva. Mire elhagyjuk a tanya területének szélét, szinte el is értük az út jobb oldalán álló rövid kőrissort, mely az utolsó terepi csekkpontunknak add otthont (008QR).

8. résztáv: /Mihási kőris-sor - Derekegyház DNY / 120 kV/
Eddigi menetirányunkban továbbhaladva a földúton, az elhagyott hodályokat megkerülve (balra, É) jutunk ki az aszfaltcsíkra (Mihási út). Itt jobbra (K) fordulva kisvártatva a 45-ös főúthoz érünk, közben keresztezve Ludas-ér csatornát. A 45-ös úton balra (É) fordulva rövid időre figyelemmel kell lennünk a forgalomra! Mire elérjük a 900 m-re lévő leágazást, melynél ráállunk az Alföldi Kéktúrára, jobbra (K) fordulva elhaladunk egy kunhalom mellett (Ludas-halom). Bal oldalon fogjuk látni, tetején feszület emelkedik (1730-as évek).
Ismét földútra érve - itt még a kék jelzést követve - az erdő sarkánál balra (É) kell kanyarodnunk. A fás terület ÉNY-i sarkánál „leválunk” a kék sávjelzésről, és egyenesen megyünk tovább még 1,7 km hosszan, a 120 kV-os távvezeték út menti tartószerkezetén fellelhető ellenőrzőpontunkig (039QR).

9. résztáv: /Derekegyház DNY / 120 kV - 10 öles erdősáv/
QR-kód beolvasását követően, irányváltás nélkül érjük el a derekegyházi Károlyi-kastély körül elterülő erdő szélét. Közben rövid szilárdburkolatú szakaszon is haladunk. A kereszteződésben jobbra (ÉÉK) tartva gurulunk be a településre, ahol a nyomvonal feszes figyelemmel kisérése lesz segítségünkre a helyes irány megválasztásában. (Rákóczi Ferenc u., Árpád u., 4405-ös út menti kerékpárút, Alkotmány u.) Közben elhaladunk az iskola épülete előtt is, melynek homlokzatán egy Bóta-alkotás jeleníti meg a térség látványosságait, a Csabira jellemző egyedi stílusban.
Átérve a Kórógy-ér hídján, az „Y” elágazásban a baloldali ágban (ÉNY) haladjunk tovább a földúton. Ez egyenesen elvisz bennünket az innen 3,6 km-re lévő utolsó terepi ellenőrzőpontunkhoz (040QR). Ez a balunkon kezdődő erdősáv elején található.

10. résztáv: /10 öles erdősáv - Rajt-Cél (Dózsa-ház)/
Az úton továbbhaladva, 3,2 km-el odébb érjük el a Mágocsi utat (4406), melyre körültekintően hajtsunk fel. A lakott terület szélén -haladási irányunk megtartásával- a 45-ös főúton történő áthaladás kíván fokozott figyelmet. A vasútátjárón átkelve a Vásárhelyi út kerül alánk, melyen a központ felé kell tartani, a körforgalomig. Itt balra, ismét a nyomvonalra „támaszkodva” jutunk vissza a Rajt-Cél pontra (001QR). (Báthory u., Sáfrán Mihály u., Szent Anna u., Liget sor)
Ne felejtsük el, most is kezelnünk kell a teljesítésigazolást az általunk választott módon!

Feldolgozták: Füsti-Molnár Viktória, Virág Olga, Hernyik AndrásValkai ÁrpádBaráth László

Letölthető háttéranyagok:
(Nyomtatás: Word formátumot állólapként befűzött A4-re, utólagos A5-re vágással, PDF-et A5-ös állólapra javasolt.)
Ellenőrzőpont leírása (név, kód, elhelyezkedés, fellelhetőség)WordPDF
Ellenőrzőpont és résztáv adatok (név, kód, koordináta, hossz és távolsági adat)WordPDF
Szintidő és rész-szintidő adatok: WordPDF
Útleírás: WordPDF


Pályakorrekció 

1) A 005QR, Alsó-Kurca (1), valamint a 006QR, Mindszent rév közötti pályaszakaszon pályamódosítást kényszerülünk végrehajtani!
Az alábbi linkeken letölthető a módosított szakasz kettő formátumban.
.gpx: https://szenteskor.hu/turaanyagok/005QR-006QR_kor-230902.gpx
.gdb: https://szenteskor.hu/turaanyagok/005QR-006QR_kor-230902.gdb
A szakasz teljesítésének útvonalát rugalmasan kezeljük. Nem számít pályaelhagyásnak, ha nem az általunk összeállított nyomvonalon haladsz. Választhatod a régi útvonalat, a tanösvényt, vagy más megoldást is.
(A korrekció során kialakult útvonal a leggyorsabb, a tanösvény a leg élménygazdagabb, a régi nyomvonal a legnagyobb kihívás.)
A módosítást bemutató térképrészlet az alábbi linken érhető el, tölthető le:
https://szenteskor.hu/turaanyagok/005QR-006QR_kor-230902.jpg
Műholdképes szemléltetés itt:
https://szenteskor.hu/turaanyagok/005QR-006QR_kor-230902_.jpg

2) Mihási kőris-sor ellenőrzőpont (kódja: 008QR) / (008QR_opc)
A túra pályáján opcionális pályakorrekció történt felhasználói visszajelzések, igények alapján.
Ezen korrekció nem pályanyomvonal módosítás! Ez lehetőség a felhasználók számára a felmerült kényelmetlenség „orvoslására”, opcionálisan választható nyomvonal kiegészítés
A módosítást kettő formában és kettő formátumban tesszük elérhetővé! Letölthető csak a korrekciós szakasz, valamint a túra teljes nyomvonala is, mely a korrekciós nyomvonalon fut. Mind a kettő verzió hozzáférhető .gpx, vagy .gdb formátumban.
Az ellenőrzőpontot megelőző 730 m-es, valamint a pontot követő 1,5 km-es szakasz lett „kiváltva” opciós lehetőséggel.
E szakaszon, egy tanyából időnkén kiszaladó eb/ebek keltettek némelyekben félelmet.
Mivel ez a korrekció ellenőrzőpontot is érint, ezért a 008QR pont duplikáltan lett kihelyezve.
Az opcionális nyomvonalat választóknak az új pontot kell használniuk a teljesítésigazolásra!
A korrekció leírása: A problémás tanyát megelőző utolsó lehetőségnél kivittük a nyomvonalat a Mihási útra. Az eredeti nyomvonal kiérkezésénél, az opcionális lehetőséget választóknak be kell menniük jobbra (D) a romhodályok irányába, a tanyatelekig (415 m). Itt az út bal (K-i) oldalán, az öregnyárfán található a kódtábla.
Az opcionális nyomvonal 0,8 km-el hosszabb, de 1,7 km-en keresztül aszfalton fut.

Csak korrekció .gpx formátum: 
https://www.szenteskor.hu/turaanyagok/kerekpart/TK-R_D-n/TK-R_D-n_opc_AIG.gpx
Korrigált nyomvonal egyben . gpx formátum: 
https://www.szenteskor.hu/turaanyagok/kerekpart/TK-R_D-n/TK-R_D-n_o_AIG.gpx
Csak korrekció .gdb formátum: 
https://www.szenteskor.hu/turaanyagok/kerekpart/TK-R_D-n/TK-R_D-n_opc_garmin.gdb
Korrigált nyomvonal egyben . gdb formátum:
https://www.szenteskor.hu/turaanyagok/kerekpart/TK-R_D-n/TK-R_D-n_o_garmin.gdb


A túra által érintett kisfilmünk az alábbi linkeken érhető el.
1-4. résztáv: https://youtu.be/xjwTwtmhb9I
Versenykiírás vándorserleg elnyerésére!
Kiírás: https://www.szenteskor.hu/dokumentumok/vandorderlegkiiras.pdf
Demókép: https://www.szenteskor.hu/dokumentumok/vandorserlegkepdemo.jpg


Túravezetéssel kapcsolatos információk ITT.
GPS igénylésével kapcsolatos információk ITT.
Kerékpár igénylésével kapcsolatos információk ITT.


ÁTTEKINTŐ NÉZET
1. résztáv:
 
Rajt-Cél  (Dózsa-ház) - Bereklapos
Táv: 4 / 4 km 
Ellenőrzőpont: 002QR / N46 37.462 E20 13.750

(Az út ÉÉNY-i felén, egy nyárfa DDK-i oldalán)

2. résztáv: Bereklapos - Pusztai-féle szélmalom
Táv: 4,9 / 9 km 
Ellenőrzőpont: 003QRN46 35.229 E20 14.188
(A malom-domb D-i oldala előtt, a diófa DDK-i oldalán)

3. résztáv: Pusztai-féle szélmalom  - T3 zsilip (Kurca)
Táv: 4,3 / 13,2 km 
Ellenőrzőpont: 004QR / N46 34.601 E20 12.660
(A zsiliptől DNY-ra, a földút ÉNY-i oldalán az első nyárfa törzsén)

4. résztáv: T3 zsilip (Kurca) - Alsó-Kurca (1)
Táv: 6,3 / 19,5 km 
Ellenőrzőpont: 005QR N46 32.905 E20 11.003
(Az út ÉÉK-i, Kurca felöli oldalán, a nyárfa törzsének DDNY-i oldalán)

5. résztáv: Alsó-Kurca (1) - Mindszent rév
Táv: 3,4 / 23 km 
Ellenőrzőpont: 006QR / N46 31.983 E20 09.907
(A töltés ártéri, az út É-i oldalán, a szobor melletti villanykaró DK-i oldalán)

6. résztáv: Mindszent rév - 4521-es út, 20 km
Táv: 5,9 / 28,9 km 
Ellenőrzőpont: 007QR / N46 30.013 E20 12.042
(A 4521-es út és a kerékpárút közötti részen, a felhajtó D-i oldalán, a nyárfán)

7. résztáv: 4521-es út, 20 km - Mihási kőris-sor
Táv: 10,6 / 39,5 km 
Ellenőrzőpont: 008QR / N46 31.862 E20 17.677
(Az út D-i oldalán, a rövid kőris-sorban, egy fatörzs ÉNY-i oldalán)

8. résztáv: Mihási kőris-sor - Derekegyház DNY / 120 kV
Táv: 5,7 / 42,6 km 
Ellenőrzőpont: 039QR / N46 33.706 E20 19.967
(Derekegyháztól DNY-ra, a 120 kV-os távvezeték oszlopának KDK-i oldalán, a földút ÉNY-i oldalán)

9. résztáv: erekegyház DNY / 120 kV - 10 öles erdősáv
Táv: 7 / 52,4 km 
Ellenőrzőpont: 040QR / N46 36.467 E20 19.130
(Az út DNY-i oldalán, az erdősáv DK-i végénél, egy kőrisfa ÉK-i oldalán)

8. résztáv: 10 öles erdősáv - Rajt-Cél (Dózsa-ház)
Táv: 7,7 / 60,1 km 
Ellenőrzőpont: 001QR / N46 39.154 E20 15.191
(A Dózsa-ház D-i falának, K-i sarkán)

Lenne egy kérésünk feléd! Tiszteld meg munkánkat és befektetett erőforrásainkat azzal, hogy a Szent-S-kör rendszerében látható módon teljesíted túráinkat, használod nyomvonalainkat, túraleírásainkat! Köszönjük.

Ha a túra leírásához módosítási javaslatod van, kérlek küldd el nekünk a turak@jupat.hu e-mail címre!

Kapcsolódó túrák
Azonosító Név
3 TK-R_DK-n_+ Kerékpáros Terep-túra rövidtáv DK-negyed_+ 1 3 89.4 km 06:37 6
3 TK-R_DK-n Kerékpáros Terep-túra rövidtáv DK-negyed 1 0 79.6 km 05:45 5
3 TK-R_D-n Kerékpáros Terep-túra rövidtáv D-negyed 1 0 56 km 04:07 4
Támogatók, segítők:
Médiapartnerek:
Honlap működtetők: