Útvonal leírása
Túrakód: TK-R_DK-n_+
Túranév: Kerékpáros Terep-túra rövidtáv DK-negyed_+
Szilárd burkolat: 33 %
Nehézség:
Táv: 89.4 km
Szintidő: 06:37
Telj. idő: 09:07
Feltöltve: 2020.10.13.
Frissítve: 2022.12.16.
Bejárva:   2021.09.05.

ÁTTEKINTŐ NÉZET


Teljesítménytúránk 11 résztávból áll. Teljesítése 12 ellenőrzőpont-igazolást igényel. 
rajt és a cél ugyanott található: Rajt-Cél (Dózsa-ház) / 001QR / N46 39.154 E20 15.191. 
Az épület közelében van lehetőség parkolásra is.
(A túra navigációjának elsődleges anyaga a letölthető nyomvonal. Ennek használata, vagy helyismeret hiányában nem ajánlott elkezdeni a túrát! A leírás nem helyettesíti a nyomvonal használatát, csupán kiegészíti azt.)
Amennyiben inkább kirándulnál, túráznál a nyomvonalon, az
 ITT elérhető leírást, túrát javasoljuk!


1. résztáv: /Rajt-Cél (Dózsa-ház) - 10 öles erdősáv/
A rajt QR-kód beolvasását követően délre (D) a boltíves híd irányába induljunk, majd keljünk is át rajta! A túlsó oldalon haladjunk végig a Liget soron, majd balra (K) fordulva Szent Anna utca, jobbra (DK) Sáfrán Mihály utca útvonalon haladjunk! Az utca végén balra (K) a Báthory utca következik, mely a Vásárhelyi útba torkollik. Itt jobbra (DDK) fordulva, az utat követve kijutunk a 130-as vasútvonal keresztezéséig, melynél az úton is átvágva, a szalagkorlát mellett „bebújva” kerülünk a Mágocsi útra. Kissé odébb kereszteznünk kell a 45-ös utat, mely alapos körültekintést igényel! A 4406-os út kanyarulatában, a kiágazó földút vezet ki bennünket a vadonba. 3,2 km megtétele után érünk első terepi ellenőrzőpontunkhoz (040QR), mely a jobbunkon található erdősáv végénél van.

2. résztáv: /10 öles erdősáv - Mihási akác-sor/
Ebben a résztávban több figyelmet igényel a track kijelzőn történő figyelemmel kísérése a cikk-cakkos nyomvonalvezetés miatt!
Kód beolvasását követően 880 m-ig még marad a menetirányunk. Itt jobbra (DNY) fordulva, a csatorna mentén jutunk le a Kórógy-ér partjára, ahol balra fordulva (DK) már látómezőnkbe kerül az átjutást biztosító kishíd. A túlsó parton -két derékszögű kanyarulattal- a földutakon kijutunk a derekegyházi útra (4405), melyen balra (DK) fogunk haladni. Ezt a 2,7 km szelvényben hagyjuk el (jobbra (DK), ismét földútra térve) a csatorna mentén. Ez az út átvezeti a túrázót a 45-ös főútra, melyen balra (DDK) fordulva egy rövid szakaszon (600 m) meg kell küzdeni az időnként jelentősebb forgalommal. A főútról jobbra (DNY) fogunk letérni, a kapu bal szélén található, szűk szakaszon keresztül, a kerítés mentén. 170 m-rel beljebb „kinyílik” a tér: földúton folytathatjuk a túrát. Kövessük a nyomvonalat a szántók között, hol erre, hol arra kanyarogva, egész az akác-sáv eléréséig! Itt balra fordulva az aszfaltcsíkon, már meg is érkeztünk a soron következő ellenőrzőpontra (019QR).

3. résztáv: /Mihási akác-sor - Furioso Emlékpark/
Eddigi irányunkat tartva, gyorsan elérjük a 45-ös számú főutat, melyet kereszteznünk kell. Legyünk figyelmesek! Kissé jobbra kövessük a kék sáv jelzését Ördöngősre, majd onnan tovább. A Kéktói-Erdőnél, a nyomvonalunk mentén kis időre letérünk turistajelzésről, de rövidesen ismét összefonódunk vele, hogy aztán újból elváljunk. Tompahátat hátulról érjük el a szántók felől! A Furioso Emlékpark mellett elhaladva, a kis hídon átkelve, az emlékmű mellet egy fatörzsén találjuk az igazoláshoz szükséges táblát (009QR).

4. résztáv: /Furioso Emlékpark - Horthy-Fa/
Érkezésünk irányát tartva a buszmegállónál érjük el az aszfaltutat, ahol jobbra (KDK) fordulva ismét a kék sáv vezet bennünket. Az állattartó telep sarkán balra (ÉÉK) véve az irányt, szántók között jutunk át Ótompahátra. (Közkút található.) Szűk másfél kilométert követően leválunk a kék sávról balra (ÉK), hogy egy földúton átvágjunk 4405-ös útra. Ezt elérve röviden balra (NY) haladunk (380 m), majd a 11-es km előtt jobbra térünk le (ÉK), ahonnan földút következik. Ez az ún. Özvegysor. Ezen a szakaszon ismét a nyomvonal lesz a legfőbb támpontunk! Kettő darab 90 fokos fordulatot, majd a Mágocs-éren történő átkelésünket követően érjük el a 4406-os aszfaltozott utat. Ezen a ponton ne hagyjuk, hogy elbizonytalanítson bennünket a mindkét irányba futó track! Kellően belenagyítva pontosan mutatja, hogy mit kell tennünk. Itt balra (ÉNY) kell kitérnünk a bő fél kilométerre található ellenőrzőponthoz (Horthy-Fa, 010QR), mely az út baloldalán található, az erdő sarkánál.

5. résztáv: /Horthy-Fa - Árpád-halom/
Most indulhatunk visszafelé DK-i irányba. A település szélénél ismét átkelünk a Mágocs-ér felett, jobbunkon szép faragott szoborcsoport mellett haladunk. (PANNONIA SACRA – ÁLDOTT MAGYARORSZÁG) Kissé odébb, balról a Károlyi-kastély kapuján tudunk belesni (akár be is menni) egészen az impozáns épületegyüttesig. A településen befelé haladva szenteljünk figyelmet a nyomvonalnak, nehogy túlszaladjunk a balrafordulás (KÉK) helyén. (E szakaszon közkút is elérhető.) Ha ez megvan, szinte irányváltás nélkül szeljük át a lakott részt, szélénél ismét talajútra váltva. A 4448-as utat elérve ismét a kék sáv lesz a fő iránymutatónk, hogy három töréspontot követően már Árpádhalma házainál haladjunk, szilárd burkolaton. A belterületen itt is teszünk egy „U” kitérőt, hogy elhaladjunk a faragott turulszobor mellett és a Károlyi - Berchold Kastély előtt. (A település központi részén közkutat is fellelhetünk.) A 4448-as utat elérve jobbra (DDK) fordulva rövidesen elénk tárul az Árpád-halma kunhalom. Meg is hódítjuk, hogy a tetején, az oszlopon (Életfa) található csekkpontot is begyűjtsük (011QR).

6. résztáv: /Árpád-halom - Cserna-féle szélmalom/
A halomról nagy 
lendületet véve, szilárd burkolaton a 4448, 4449-es utak kereszteződéséig egyenesen haladhatunk. Itt jobbra (ÉÉK) fordulva, balunkon a régi magtár látképével kezdünk bele földutas cikázásunkba. Ismét a trackünkre kell támaszkodni! Csatornák mentén, szántók között haladva fogunk átérni a 4642-es számú útig. Közvetlen előtte keresztezzük a 147-es számú vasutat is. Az út szélét elérve látjuk, hogy szemben folytatódik a földút, melyen jöttünk. De mi, az aszfaltcsík másik oldalán, a csatorna baloldalán induló földútra menjünk, hogy a Cserna-féle szélmalom mellett fellelhető kontrollpontunkat felkeressük (012QR).

7. résztáv: /Cserna-féle szélmalom - Csúcstelek kőris-sor/
A malomdombról legurulva a nyomvonalak elágazásáig kell visszamennünk a csatorna mentén.
Az elágazásban jobbra (NYDNY), az eddig még nem járt nyomvonal szakasz felé kanyarodjunk! Az eleinte kijártabb szakasz kissé beszűkül rövid időre a növényzet falai között, de mire ismét kinyílik a tér, már figyelhetjük is a 044QR ellenőrzőpont tábláját, a jobbunkon húzódó kőris-soron
(Ez egy rendhagyó táblakihelyezés! Ebben az irányban haladva a pótpont van hozzánk közelebb, ez is kerül jobban a látómezőnkbe!)

8. résztáv: /Csúcstelek kőris-sor - Dónát, csatornapart (1)/
Csekkolást követően a kőrissor és a csatorna között lévő földút kivezeti a túrázót a 4449-es (árpádhalmi út) keresztezéséig. A menetirányunkat tartva keljünk át rajta, de röviddel később (270 m), az „Y” elágazásban megtörik az irányunk. Itt jobbra tartva (NYÉNY) futó földút megy a következő kontrollponthoz (043QR), mely a csatorna partján található nyárfacsoportban „rejtőzik”. 
(Ez is egy rendhagyó táblakihelyezés! Most, ebből az irányból érkezve, a pótpont van hozzánk közelebb, a facsoport felőlünk eső végén. Ez kerül jobban a látómezőnkbe! A főpont a fás rész tőlünk távolabb eső részén van kihelyezve, és nem is esik látómezőnkbe, csak ha figyelmet szentelünk neki. Erre azért volt szükség, mert ezen az útszakaszon mindkét irányban fut túra és csak így volt lehetséges megoldani, hogy mindenki találjon könnyebben észrevehető táblát.)

9. résztáv: /Dónát, csatornapart (1) - Aradi út (4445)/
Továbbindulva, ismét kérjük a nyomvonal segítségét a földutak kereszteződéseiben!
E szakaszon -néhány kereszteződéssel és egy jobbos irányváltással odébb- találkozunk egy mélyebb fekvésű, rövid résszel is. Itt belvizes időszakban bizony némi gázlót is be kell iktatni időnként. Mire elérjük a 147-es vasút kereszteződését, melynél magunknak kell eldönteni a biztonságos áthaladás időpontját, egy alacsonyabb kunhalmot is szemügyre vehettünk a jobbunkon. A síneken történő áthaladást, kisvártatva a Fábiáni útra (4642) történő felhajtást, a Kórógy-éren történő átkelést, az ismét földútra történő lehajtás követi, mely irányváltás nélkül valósul meg. Ez a földút nem mindennapi! Van neki neve is, Aradi út, száma is, 4445. Ezen az úton található ellenőrzőpont (042QR) is úgy van kihelyezve, hogy ebből az irányból érkezve a pótponttal találkozunk először. Mindkét tábla az út mentén található kőrisfán van telepítve, a pót balról, a főpont jobbról.

10. résztáv: /Aradi út (4445) - Termál-tó Ökoturisztikai bázis/
Kódbeolvasást követően kövessük a széles, alaposan kitaposott földutat, egészen az innen 3,3 km-re lévő Szarvasi útig (4401). Az aszfaltot elérve balra (DNY) kezdjük meg a közelítést Szentes felé. A 45-ös, 4401-es utak kereszteződésében ismét balra (DNY) kanyarodva szükséges tovább haladni, de ez a felhajtás jelentős figyelmet igényel az időnként intenzív forgalom miatt!
Ekkor szenteljünk nagyobb figyelmet ismét a navigáció követésének! A Termál-tó ÉK-i végét elérve (a buszmegállónál), le kell hajtanunk a vízszegély mentén futó töltésre. Követve a gátat, a vízfelület DNY-i végénél a zsilip után, a track mentén, a mezőn át jutunk el utolsó terepi ellenőrzőpontunkig (041QR) Közben egy piciny csatornán is átkelünk, egy pallón. A tábla a mező NY-i szélén található az Ökoturisztikai Bázis turisztikai tájékoztató táblájának felőlünk eső oldalán, a bal oldali tartóoszlopon.

11. résztáv: /Termál-tó Ökoturisztikai bázis - Rajt-Cél (Dózsa-ház)/
Utolsó résztávunkra továbbindulva gyorsan lakott területre érkezünk. E szakaszon ismét a nyomvonal a fő tájékozódási lehetőség! A Kikelet u. vezet fel a Szarvasi út mentén futó kerékpárútra, melyen természetesen jobbra, a központ felé kell kanyarodni. A vasúti átjárót követően az alábbi útvonalon haladjunk: Bajcsy-Zsilinszky utca, (irányváltás nélkül) Arany János utca, Ifjúsági sétány, Janó sétány, hogy visszaérjünk a túra Rajt-Cél pontjához (001QR).
Ne felejtsük el, most is kezelnünk kell a teljesítésigazolást az általunk választott módon!

Feldolgozták: Füsti-Molnár Viktória, Virág Olga, Hernyik AndrásValkai ÁrpádBaráth László

Letölthető háttéranyagok:
(Nyomtatás: Word formátumot állólapként befűzött A4-re, utólagos A5-re vágással, PDF-et A5-ös állólapra javasolt.)
Ellenőrzőpont leírása (név, kód, elhelyezkedés, fellelhetőség)WordPDF
Ellenőrzőpont és résztáv adatok (név, kód, koordináta, hossz és távolsági adat)WordPDF
Szintidő és rész-szintidő adatok: WordPDF
Útleírás: WordPDF


A túra által érintett kisfilmek az alábbi linkeken érhetőek el.
7-8. résztáv: https://youtu.be/AIhbxkRhTkE
9-11. résztáv: 
https://youtu.be/EmSZQIMqxDw
Versenykiírás vándorserleg elnyerésére!
Kiírás: https://www.szenteskor.hu/dokumentumok/vandorderlegkiiras.pdf
Demókép: https://www.szenteskor.hu/dokumentumok/vandorserlegkepdemo.jpg


Túravezetéssel kapcsolatos információk ITT.
GPS igénylésével kapcsolatos információk ITT.
Kerékpár igénylésével kapcsolatos információk ITT.


ÁTTEKINTŐ NÉZET
1. résztáv:
 
Rajt-Cél  (Dózsa-ház) - 10 öles erdősáv
Táv: 7,7 / 7,7 km 
Ellenőrzőpont: 040QR / N46 36.467 E20 19.130
(Az út DNY-i oldalán, az erdősáv DK-i végénél, egy kőrisfa ÉK-i oldalán)

2. résztáv: 10 öles erdősáv - Mihási akác-sor
Táv: 10,3 / 18 km 
Ellenőrzőpont: 019QRN46 32.955 E20 18.212
(Az út ÉÉK-i oldalán, az akác-sáv egyik fájának DNY-i oldalán)

3. résztáv: Mihási akác-sor - Furioso Emlékpark
Táv: 10,4 / 28,4 km 
Ellenőrzőpont: 009QRN46 32.469 E20 24.362
(Az út ÉNY-i oldalán, a gyaloghíd túlsó oldalán, a tavacska partján, a fatörzs DK-i oldalán)

4. résztáv: Furioso Emlékpark - Horthy-fa
Táv: 10,7 / 39 km 
Ellenőrzőpont: 010QR / N46 36.266 E20 26.154
(Az úttól ÉNY-ra, a tölgy előtti emlékmű kerítésének DK-i sarkán)

5. résztáv: Horthy-fa - Árpád-halom
Táv: 13 / 52,1 km 
Ellenőrzőpont: 011QR N46 36.918 E20 33.960
(A halom tetején, az oszlop ÉÉK-i oldalán)

6. résztáv: Árpád-halom - Cserna-féle szélmalom
Táv: 11,1 / 63,1 km 
Ellenőrzőpont: 012QR / N46 40.219 E20 29.036
(A dombon, a kerítésen kívül, az út ÉK-i, csatorna felöli oldalán, egy fa NY-i oldalán)

7. résztáv: Cserna-féle szélmalom  - Csúcstelek kőris-sor
Táv: 3,3 / 66,4 km 
Ellenőrzőpont: 044QR / N46 38.830 E20 28.741
(A földút ÉÉNY-i oldalán, agy kőrisfa DNY-i oldalán)

8. résztáv: Csúcstelek kőris-sor  - Dónát, csatornapart (1)
Táv: 6 / 72,5 km 
Ellenőrzőpont: 043QR / N46 39.351 E20 24.290
(A földút DDNY-i oldalán, a csatorna parton, a nyárfacsoport NYÉNY-i felén, egy nyárfa ÉNY-i oldalán)

9. résztáv: Dónát, csatornapart (1)  - Aradi út (4445)
Táv: 4,7 / 77,2 km 
Ellenőrzőpont: 042QR / N46 40.996 E20 22.635
(A földút ÉK-i oldalán, egy magányos kőrisfa NYLNY-i oldalán)

10. résztáv: Aradi út (4445)  - Termál-tó Ökoturisztikai bázis
Táv: 7,9 / 85,1 km 
Ellenőrzőpont: 041QR / N46 40.425 E20 17.456
(A dombon, a kerítésen kívül, az út ÉK-i, csatorna felöli oldalán, egy fa NY-i oldalán)

11. résztáv: Termál-tó Ökoturisztikai bázis  - Rajt-Cél  (Dózsa-ház)
Táv: 4,3 / 89,4 km 
Ellenőrzőpont: 001QR / N46 39.154 E20 15.191
(A Dózsa-ház D-i falának, K-i sarkán)

Lenne egy kérésünk feléd! Tiszteld meg munkánkat és befektetett erőforrásainkat azzal, hogy a Szent-S-kör rendszerében látható módon teljesíted túráinkat, használod nyomvonalainkat, túraleírásainkat! Köszönjük.

Ha a túra leírásához módosítási javaslatod van, kérlek küldd el nekünk a turak@jupat.hu e-mail címre!

Kapcsolódó túrák
Azonosító Név
3 TK-R_ÉK-n_+ Kerékpáros Terep-túra rövidtáv ÉK-negyed_+ 1 3 84.1 km 06:14 5
3 TK-R_DK-n Kerékpáros Terep-túra rövidtáv DK-negyed 1 0 79.6 km 05:45 5
3 TK-R_D-n_+ Kerékpáros Terep-túra rövidtáv D-negyed_+ 1 3 59.9 km 04:27 5
3 TK-R_D-n Kerékpáros Terep-túra rövidtáv D-negyed 1 0 56 km 04:07 4
Támogatók, segítők:
Médiapartnerek:
Honlap működtetők: