Útvonal leírása
Túrakód: TK-R_ÉK-n_+
Túranév: Kerékpáros Terep-túra rövidtáv ÉK-negyed_+
Szilárd burkolat: 30 %
Nehézség:
Táv: 84.1 km
Szintidő: 06:14
Telj. idő: 08:36
Feltöltve: 2020.10.13.
Frissítve: 2022.12.16.
Bejárva:   2022.04.17.

ÁTTEKINTŐ NÉZET


Teljesítménytúránk 11 résztávból áll. Teljesítése 12 ellenőrzőpont-igazolást igényel. 
rajt és a cél ugyanott található: Rajt-Cél (Dózsa-ház) / 001QR / N46 39.154 E20 15.191. 
Az épület közelében van lehetőség parkolásra is.
(A túra navigációjának elsődleges anyaga a letölthető nyomvonal. Ennek használata, vagy helyismeret hiányában nem ajánlott elkezdeni a túrát! A leírás nem helyettesíti a nyomvonal használatát, csupán kiegészíti azt.)
Amennyiben inkább kirándulnál, túráznál a nyomvonalon, az
 ITT elérhető leírást, túrát javasoljuk!


1. résztáv: /Rajt-Cél (Dózsa-ház) - Termál-tó Ökoturisztikai bázis/
A rajt QR-kód beolvasását követően észak felé, a boltíves hídtól távolodva induljunk: a Kurca partján. Elérve az Ifjúsági Ház hídját, keljünk is át rajta. A városi szakaszon szenteljünk nagyobb figyelmet a track iránymutatásainak, és az alábbi útvonalon haladjunk: balra (É) Ifjúsági sétány, jobbra (K) Arany János utca, (irányváltás nélkül) Bajcsy-Zsilinszky utca. A vasúti átjárót követően, irányunkat tartva, a kerékpárúton menjünk egészen a Kikelet utcáig. Itt balra (É) fordulva, a nyomvonal kiágazása mentén haladjunk! Az utca végén jobbra (K), földúton érünk az első terepi ellenőrzőpontunkhoz
(041QR), mely balról az Ökoturisztikai Bázis turisztikai tájékoztató táblájának jobb oldali tartóoszlopának hátsó (ÉK) oldalán található.

2. résztáv: /Termál-tó Ökoturisztikai bázis - Aradi út (4445)/
Csekkolást követően, keljünk át a mezőn, a tó töltésének irányába. Közben egy piciny csatornán is, egy pallón keresztül. A töltéskoronára feljutva kerüljük meg a vízfelületet, egész az ÉK-i partján, a 45-ös főútra kifutó földút végéig! Az aszfaltútra a felhajtás, és az ÉK-felé történő továbbhaladás figyelmet igényel! Csak rövid szakaszon kényszerülünk e nagyobb forgalmú útra, hisz a 4401-es számú Szarvasi út kiágazásánál elhagyjuk ezt. Ezen az aszfaltcsíkon sem kell hosszú távra „berendezkednünk”: az 1,1 km-re kiágazó földúton jobbra (KDK) lefordulunk róla.
E földút nem mindennapi! Van neki neve is: Aradi út, és száma is, 4445. Aktuális ellenőrzőpontunk 
(042QR) 3,3 km-re található a baloldalon, egy kőrisfán.

3. résztáv: /Aradi út (4445) - Dónát, csatornapart (1)/
Táblakezelést követően e széles, jól kitaposott út vezeti ki a túrázót a Fábiáni útra (4642), melyen csupán egy rövid szakaszt kell megtenni, közben keresztezve a Kórógy-ér vizét. A híd túlsó oldalán egyenesen menjünk tovább, letérve a műútról, eleinte rövid, murvás szakaszon, később talajúton. A 147-es vasút sínpárján jelzőkészülék segítsége nélkül kell átkelni, majd a nyomvonalnak nagyobb figyelmet szentelve megtalálni a helyes kereszteződést a földutak hálózatában. Egy balos (KDK) fordulót követően már a keresett pont (043QR) közelébe kerülünk. A táblát egy csatornaparton található nyárfacsoport felőlünk lévő széle rejti.
E szakaszon találkozunk egy mélyebb fekvésű, rövid résszel is. Itt - belvizes időszakban - bizony némi gázlót is be kell iktatni időnként.

4. résztáv: /Dónát, csatornapart (1) - Csúcstelek kőris-sor/
A földutat és a nyomvonalat követve kijutunk az Árpádhalmi út (4449) kereszteződésébe, melyen irányváltás nélkül menjünk át! A 044QR táblát 1 km megtétele után érjük el, a balunkon található kőrissor egyik fáján.

5. résztáv: /Csúcstelek kőris-sor - Cserna-féle szélmalom/
Csekkolást követően a kőrissor és a csatorna között lévő földút vezeti a túrázót. A szakasz kissé beszűkül rövid időre a növényzet falai között, de mire ismét kinyílik a tér, rövidesen irányváltásra is kényszerülünk. A csatorna végét elérve, a keleti oldalán haladva fogunk átérni a 4642-es számú útig. Közvetlenül előtte keresztezzük a 147-es számú vasutat is. Az út szélénél látjuk, hogy szemben folytatódik a földút, melyen jöttünk. De mielőtt továbbhaladnánk rajta, térjünk át az aszfaltcsík másik oldalán, a csatorna bal partján induló földútra, hogy a Cserna-féle szélmalom mellett fellelhető kontrollpontunkat felkeressük (012QR). Ez ÉK-i oldalon, egy akácfán található. 

6. résztáv: /Cserna-féle szélmalom - Cserebökény/
A malomdombról legurulva, átkelve a csatorna túlsó oldalára, korábbi irányukba (ÉÉNY) haladjuk tovább! Egyenesen követve a földutat, kisérve balunkon a csatornát rövid „Z” kanyarral érjük el a 4403-as utat. Keljünk át rajta. Itt bő másfél kilométeres rázós szakasz következik, mely hajdanán aszfaltút volt, de mára ennek csak nehezen felismerhető nyomai maradtak. A szakasz vége előtt beljebb (100 m), balról (ÉNY) található a hírhedt Fábián-4-es kút, ahol komoly 
gőzkitörés volt egykoron. Ismét földutat érve behatolunk a Cserebökényi-pusztába. A helyes út kiválasztásában a nyomvonal vezéreljen minden túrázót! Jóval odébb egy derékszögű kanyart és egy cikk-cakkot követően bal oldalon, egy akácfán vár ránk az ellenőrzőpont (013QR).

7. résztáv: /Cserebökény - Ecseri templomrom/
Az úton továbbhaladva, kiérve az aszfaltúthoz, egy kisebb, lakóházakat és gazdasági épületeket magába foglaló egységbe érünk. (Közben bal oldalon egy kisebb kunhalmot is láthatunk.) Itt balra (ÉNY) kell fordulnunk. Az út minősége hagy maga után némi kívánnivalót, helyenként nehezen szerethető, de a puszta (főként jobbról) látványa minden nyűgöt feledtet az eziránt fogékonyakkal. Bő 4,5 km-el odébb érjük el a 4401-es utat. Jobbra (ÉK) fordulva, bő 300 m után le is térünk róla, balra (ÉNY) a házak irányába. Haladjunk egyenesen, kissé beljebb, de itt már látni is fogjuk balunkon az Ecseri templomromot, mely ellenőrzőpontunk (014QR). A rom előtti tégla oszlop/ülőke egyikén találjuk a táblát.

8. résztáv: /Ecseri templomrom - Gödény-halom/
Visszatérve a főúthoz balra (ÉK) folytassuk túránkat, ismét a pusztában. A 16-os km táblát elhagyva, a kanyarban balra (ÉNY) forduljunk a földútra. Kövessük a navigációs eszközünk mutatta nyomvonalat a földek között. (A feszületnél balra, a Veker-ér hídja után, az erdőben jobbra. A nyomvonalak szétválásánál ÉNY-i irányba haladjunk.) Elérve az öreg akácok közé búvó szakaszt ismét régi, szilárd burkolatú út kerül kerekeink alá (régi szentesi út). Kissé odébb már meg is pillanthatjuk Közép-Európa legmagasabb kunhalmát, a Gödény-halmot, melynek tövében egy akácfán van az ellenőrzőpont táblája (015QR) a kis híd közelében.

9. résztáv: /Gödény-halom - Megyehatár-fakereszt/
Ismét útra kelve, visszafelé induljunk, egészen a nyomvonalak találkozásáig. Itt térjünk ki jobbra (ÉNY) úgy, hogy az erdő bal oldalunkon legyen, majd a saroknál forduljunk balra (DDNY) az erdőszélre. Ezen szakaszon is a nyomvonal kell, hogy legyen az iránymutatónk, egész a 45-ös főút mellett, a feszületnél található utolsó terepi kontrollpontig (016QR). Közben jobbunkon ismét lesz elragadó szépségű puszta, mely mellett szinte sosem tudok eljönni megállás és némi merengés nélkül. Átszelünk egy hangulatos holtágra emlékeztető. halastavat is.

10. résztáv: /Megyehatár-fakereszt - Kistőke Vm./
Kódolvasást követően a főúton dél (D) felé, Szentes irányába induljunk. Bő 700 m megtételét követően kell jobbra kitérnünk (NY) az első lehetőségnél, Nagytőke irányába (4516-os út), továbbra is aszfalton. 750 m megtételét követően, bevetjük magunkat a földutak hálózatába, ahol a track cikk-cakkját követve, figyelve tudunk eljutni a következő ellenőrzőpontra (045QR).
Ezt a 130-as vasútvonal második alkalommal történő keresztezésénél találhatjuk DNY-i felől, a villanypóznán.

11. résztáv: /Kistőke Vm. - Rajt-Cél (Dózsa-ház)/
Utolsó résztávunk kezdeti szakaszán az alattunk lévő földutat követve, szinte töréspont nélkül kijutunk a 45-ös számú főút mentén futó kerékpárútra. Ezen jobbra (DNY), Szentes felé kell fordulnunk.
A vasúti átjárót elérve, az alábbi útvonalon haladjunk tovább: Bajcsy-Zsilinszky utca, (irányváltás nélkül) Arany János utca, Ifjúsági sétány, Janó sétány, hogy visszaérjünk a túra Rajt-Cél pontjához 
(001QR)

Ne felejtsük el, most is kezelnünk kell a teljesítésigazolást az általunk választott módon!

Feldolgozták: Füsti-Molnár Viktória, Virág Olga, Hernyik AndrásValkai ÁrpádBaráth László

Letölthető háttéranyagok:
(Nyomtatás: Word formátumot állólapként befűzött A4-re, utólagos A5-re vágással, PDF-et A5-ös állólapra javasolt.)
Ellenőrzőpont leírása (név, kód, elhelyezkedés, fellelhetőség)WordPDF
Ellenőrzőpont és résztáv adatok (név, kód, koordináta, hossz és távolsági adat)WordPDF
Szintidő és rész-szintidő adatok: WordPDF
Útleírás: WordPDF


A túra által érintett kisfilmek az alábbi linkeken érhetőek el.
9-11. résztáv: https://youtu.be/EmSZQIMqxDw
12-13. résztáv: https://youtu.be/UMa9uG9g5Qk
14-16. résztáv: https://youtu.be/A7r_mcCADdQ
Versenykiírás vándorserleg elnyerésére!
Kiírás: https://www.szenteskor.hu/dokumentumok/vandorderlegkiiras.pdf
Demókép: https://www.szenteskor.hu/dokumentumok/vandorserlegkepdemo.jpg


Túravezetéssel kapcsolatos információk ITT.
GPS igénylésével kapcsolatos információk ITT.
Kerékpár igénylésével kapcsolatos információk ITT.


ÁTTEKINTŐ NÉZET
1. résztáv:
 
Rajt-Cél  (Dózsa-ház) - Termál-tó Ökoturisztikai bázis
Táv: 4,3 / 4,3 km 
Ellenőrzőpont: 041QR / N46 40.425 E20 17.456
(Termál-tó Ökoturisztikai bázis, az információs tábla hátoldalánál, a tábla oszlopán)

2. résztáv: Termál-tó Ökoturisztikai bázis - Aradi út (4445)
Táv: 7,9 / 12,2 km 
Ellenőrzőpont: 042QRN46 40.996 E20 22.635
(A földút ÉK-i oldalán, egy magányos kőrisfa NYLNY-i oldalán)

3. résztáv: Aradi út (4445) - Dónát, csatornapart (1)
Táv: 4,8 / 16,9 km 
Ellenőrzőpont: 043QR / N46 39.351 E20 24.290
(A földút DDNY-i oldalán, a csatorna parton, a nyárfacsoport NYÉNY-i felén, egy nyárfa ÉNY-i oldalán)

4. résztáv: Dónát, csatornapart (1) - Csúcstelek kőris-sor
Táv: 6 / 23 km 
Ellenőrzőpont: 044QR N46 38.830 E20 28.741
(A földút ÉÉNY-i oldalán, agy kőrisfa DNY-i oldalán)

5. résztáv: Csúcstelek kőris-sor - Cserna-féle szélmalom
Táv: 3,3 / 26,3 km 
Ellenőrzőpont: 012QR / N46 40.219 E20 29.036
(A dombon, a kerítésen kívül, az út ÉK-i, csatorna felöli oldalán, egy fa NY-i oldalán)

6. résztáv: Cserna-féle szélmalom - Cserebökény
Táv: 6,3 / 32,6 km 
Ellenőrzőpont: 013QR / N46 42.504 E20 26.732
(Az út ÉNY-i oldalán, egy akácfa DDK-i oldalán)

7. résztáv: Cserebökény - Ecseri templomrom
Táv: 8,9 / 41,5 km 
Ellenőrzőpont: 014QR / N46 45.364 E20 23.329
(A romtól ÉK-re, az emléktábla D-i oldalán, az első téglaoszlop/ülőke ÉK-i oldalán)

8. résztáv: Ecseri templomrom - Gödény-halom
Táv: 10,6 / 52,1 km 
Ellenőrzőpont: 015QR / N46 48.777 E20 26.713
(Az út ÉNY-i oldalán, az árok túlsó oldalán, egy akácfa D-i oldalán)

9. résztáv: Gödény-halom - Megyehatár-fakereszt
Táv: 12,9 / 65,1 km 
Ellenőrzőpont: 016QR / N46 45.919 E20 18.651
(A 45-ös főút NY-i oldalán, a feszület talapzatának alsó harmadán, a D-i oldalon)

10. résztáv: Megyehatár-fakereszt - Kistőke Vm.
Táv: 8,3 / 73,4 km 
Ellenőrzőpont: 045QR / N46 42.937 E20 16.876
(A földút és a 130-as vasút kereszteződése mellett, DNY-ra, a villanypózna ÉK-i oldalán, a Tőke ér partján)

11. résztáv: Kistőke Vm.- Rajt-Cél (Dózsa-ház)
Táv: 10,8 / 84,2 km 
Ellenőrzőpont: 001QR / N46 39.154 E20 15.191
(A Dózsa-ház D-i falának, K-i sarkán)

Lenne egy kérésünk feléd! Tiszteld meg munkánkat és befektetett erőforrásainkat azzal, hogy a Szent-S-kör rendszerében látható módon teljesíted túráinkat, használod nyomvonalainkat, túraleírásainkat! Köszönjük.

Ha a túra leírásához módosítási javaslatod van, kérlek küldd el nekünk a turak@jupat.hu e-mail címre!

Kapcsolódó túrák
Azonosító Név
3 TK-R_DK-n_+ Kerékpáros Terep-túra rövidtáv DK-negyed_+ 1 3 89.4 km 06:37 6
3 TK-R_DK-n Kerékpáros Terep-túra rövidtáv DK-negyed 1 0 79.6 km 05:45 5
3 TK-R_ÉK-n Kerékpáros Terep-túra rövidtáv ÉK-negyed 1 0 75.3 km 05:30 5
3 TK-R_É-n_+ Kerékpáros Terep-túra rövidtáv É-negyed_+ 1 0 46.1 km 03:25 4
3 TK-R_É-n Kerékpáros Terep-túra rövidtáv É-negyed 1 0 43.2 km 03:15 3
Támogatók, segítők:
Médiapartnerek:
Honlap működtetők: